A dicsőséges tavaszi hadjárat emlékére 10

A dicsőséges tavaszi hadjárat emlékére

Közép-Európa legnagyobb hagyományőrző szervezete emlékezett az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjáratra április elején Jászdózsán. Az ünnepségen a vásárhelyi Pintér István is részt vett.

Vitézeket avattak Szóládon

A közelmúltban vitézavatásra került sor Szóládon a református templomban. Nagy nap volt ez a leendő vitézeknek. Az előkészítő munkában részt vettek: vitéz Illyés Zsolt főszéktartó törzskapitány Úr, vitéz Varga András központi törzskapitány, törzskapitány Úr és a Vitézi Szék tagjai. A hangosítást vitéz Tóth László Kelet-Magyarország törzskapitánya és vitéz Eperjesi Zsolt vitézi hadnagy Úr végezték. A rendezvényt vitéz Tóth László törzskapitány Úr vezényelte le.

A hősi halottak előtt rótták le tiszteletüket

A Történelmi Vitézi Rend a hősi halottak tiszteletére szerdán emléktúrát szervezett. A menet a hódmezővásárhelyi Szent István templomtól, a Szent Jobb országjárását megörökítő emléktáblától indult.