A temetőkben (is) tisztelegtek a román tömegkivégzés vásárhelyi áldozatai előtt 3

A temetőkben (is) tisztelegtek a román tömegkivégzés vásárhelyi áldozatai előtt

Félelem és a gyász terhe ült száz évvel ezelőtt Hódmezővásárhely lakóira, hisz 1919. július 25-én a várost megszálló román csapatok különös kegyetlenséggel gyilkoltak le ötvenhat ártatlan, többségében vásárhelyi polgárt. A tömegkivégzést megelőző napokban a bolsevik és román alakulatok összetűzései során 16-an vesztették életüket a város környéki tanyák lakói közül. A Történelmi Vitézi Rend tagjai a centenáriumi emlékezéséket követően felkeresték az áldozatoknak a város temetőiben még fellelhető sírjait, hogy néma főhajtással róják le tiszteletüket.
A dicsőséges tavaszi hadjárat emlékére 10

A dicsőséges tavaszi hadjárat emlékére

Közép-Európa legnagyobb hagyományőrző szervezete emlékezett az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjáratra április elején Jászdózsán. Az ünnepségen a vásárhelyi Pintér István is részt vett.

Vitézeket avattak Szóládon

A közelmúltban vitézavatásra került sor Szóládon a református templomban. Nagy nap volt ez a leendő vitézeknek. Az előkészítő munkában részt vettek: vitéz Illyés Zsolt főszéktartó törzskapitány Úr, vitéz Varga András központi törzskapitány, törzskapitány Úr és a Vitézi Szék tagjai. A hangosítást vitéz Tóth László Kelet-Magyarország törzskapitánya és vitéz Eperjesi Zsolt vitézi hadnagy Úr végezték. A rendezvényt vitéz Tóth László törzskapitány Úr vezényelte le.

A hősi halottak előtt rótták le tiszteletüket

A Történelmi Vitézi Rend a hősi halottak tiszteletére szerdán emléktúrát szervezett. A menet a hódmezővásárhelyi Szent István templomtól, a Szent Jobb országjárását megörökítő emléktáblától indult.