Vásárhelyt és Algyőt is érintik a

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósulhatott meg az Alsó-Tiszát érintő hullámtér rendezési projekt. A 4 milliárd forint összköltségű, vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével létrejött beruházás során partbiztosításokkal és folyókanyarulat-rendezéssel növelték az árvízvédelmi biztonságot az Alsó-Tisza-vidékén.

A „VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán” című projekt célja a Levelényi, Lúdvári, Algyői partbiztosítások megerősítése, helyreállítása, illetve a Maros folyó Ferencszállási kanyarulatának rendezése, a térség árvízi biztonságának javítása, az árvízi kockázatok csökkentése.

A folyómeder folyamatos változása miatt az Alsó-Tiszán néhol már veszélyesen megközelítette egy-egy kanyarulat az árvízvédelmi töltéseket, így ezeken a helyeken elengedhetetlen volt a partvédő művek rekonstrukciója. A Maroson lévő Ferencszállási kanyarulat partbiztosítása sem nyújtott már kellő garanciát, ezért az árvízvédelmi töltés védelmi képességének megőrzése érdekében itt is indokolttá vált a beavatkozás. 619 folyóméter hosszon új nyomvonalra került a töltés, megerősítették a partvédő művet, illetve a folyó jobb partján a meder-él korrekciója is megtörtént.

A projekt nyolc dél-alföldi település közigazgatási területére terjed ki, köztük Makó, Szeged, Hódmezővásárhely és Szentes városok is érintettek.

A Széchenyi 2020 program keretében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) konzorciuma valósította meg a beruházást, melynek hatására nemcsak a térség árvízi biztonság javul, hanem ezzel együtt a régió lakosainak élet- és vagyonbiztonsága, illetve nem utolsó sorban az agrárterületek védelme is biztosítottabbá válik a jövőben.