A Volán és a Jovány buszok is járnak Vásárhelyen! 2

Ismét elhasalt és felsült a Jovány Busz Kft., melynek a kormányhivatal közigazgatási bírsága elleni keresetét, valamint az azonnali jogvédelem iránti kérelmét formai és eljárásjogi hiányosságok miatt volt kénytelen visszadobni a Szegedi Törvényszék. Úgy tűnik, a vásárhelyi cég továbbra sem boldogul a törvényi előírásokkal…

Mint ismert: nem járhat a Joványbusz Kft., ugyanis március 3-án, háromnapnyi működés után „engedély nélküli buszokkal végzett személyszállítás” miatt három hónapra felfüggesztette a cég tevékenységét a kormányhivatal. Tette mindezt két, egyaránt 100 ezer forintos büntetés után azért, mert a vállalat annak ellenére járatta a helyi tömegközlekedésben az SLU-761 és SLU-762 rendszámú buszait, hogy azokra nem rendelkezett a „közforgalmú személyszállításra alkalmas minősítéssel”. Ráadásul ezeknek a közforgalmú személyszállításhoz szükséges engedélyeknek a megszerzését korábban, március 1-je előtt Jovány Gyula NEM KEZDEMÉNYEZTE a nemzeti közlekedési hatóságként eljáró illetékes szervnél.

A felfüggesztést követően Jovány az ügyeskedő vállalkozó tankönyvi példáját adta elő buszai engedélyeztetése körül. Többször megírtuk: finoman fogalmazva sem érhető, miért keresett kerülőutakat, ha a két, külföldről beszerzett járművével minden rendben van: megpróbált ügyeskedni, és megkerülni a hivatalos hatósági utat, de végül mégis lebukott. Megpróbálta megoldani – mondjuk így – „okosban”, azaz egy Pest megyei magán-vizsgaállomáson levizsgáztatni a buszokat. Csakhogy a hatályos jogszabályok szerint ez a vizsgáló állomás nem volt jogosult erre a vizsgáztatási eljárásra (jegyezzük itt újra: feltehetően ezt magának az állomásnak, illetve a kérelmezőnek is tudnia kellett – elég nagy baj, ha nincsenek vele tisztában!). Ezért a „közforgalmú személyszállításra alkalmas” minősítés megszerzését hivatalból jogellenesnek minősítette, és visszavonta a Pest Megyei Kormányhivatal. Különösen pikáns: azt követően, hogy nem jött össze a Pest megyei magánakció, Jovány szinte azonnal elkezdte árulni járműveit a hasznaltauto.hu oldalon…

Emellett a vállalkozás a Szegedi Törvényszékhez fordult, hogy megtámadja a kormányhivatal 100 ezer forintos közigazgatási bírságát, valamint azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjesztett működésének március 3-i, három hónapra szóló felfüggesztése kapcsán. Csakhogy formai és eljárásjogi hiányosságok miatt a bíróság máris lepattintotta Joványt!

Információink szerint a Szegedi Törvényszék visszautasította a Jovány Busz Kft. keresetét, amellyel a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 100 ezer forintos közigazgatási bírságot kiszabó határozatát támadta a kft. A törvényszék ezen felül elutasította a Jovány Busz Kft. azonnali jogvédelem iránti kérelmét is. Úgy tudjuk, a cég által beadott jogi anyagok ezer sebből véreztek, ezért hozta meg a bíróság a Jovány számára kedvezőtlen és elutasító döntéseket.

Lapunk értesülései szerint a törvényszék érdemben nem tudta vizsgálni a Jovány Busz Kft. által benyújtott keresetet, mert azt nem megfelelő formában nyújtotta be a cég jogi képviselője. A hatályos szabályok szerint ugyanis gazdálkodó szervezet a keresetlevelet joghatályosan kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján) terjesztheti elő. A jogi képviselővel eljáró, gazdálkodó szervezetként egyébként is elektronikus kapcsolattartásra kötelezett Jovány Busz Kft. viszont a kormányhivatal határozatának helyes jogorvoslati tájékoztatója ellenére a keresetlevelét először közvetlenül a törvényszékhez, majd – a bíróság felhívását követően – a kormányhivatalhoz nyújtotta be, de ekkor sem az IKR rendszeren keresztül, hanem e-papír szolgáltatás útján. Forrásink kiemelték: a jogi képviselőkkel szemben a vonatkozó eljárási jogszabályok magasabb elvárhatósági mércét tartalmaznak. A jogi képviselővel eljáró fél esetében a jogi képviselőnek fokozottan ügyelnie kell arra, hogy a keresetlevelet a törvény által előírt határidőben, helyen és módon terjessze elő. Ha bármelyik hiányzik, az a keresetlevél visszautasításához vezethet. Információnk szerint a formai hiba jelen esetben olyan mértékű volt, ami már perakadályt jelentett, így a Szegedi Törvényszék nem tehetett mást, mint hogy visszautasítja a Jovány Busz Kft. keresetét.

A vonatkozó eljárásjogi szabályok egyébiránt méltányosak, mert a formai hiba miatti elutasítás nyolc napon belül orvosolható, ha megfelelően terjesztik elő a keresetlevelet.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelmet pedig azért utasította el a törvényszék, mert a Jovány Busz jogi képviselője a kérelmét igazoló bármiféle bizonyítékot, okiratot egyáltalán nem csatolt. A vonatkozó szabályok szerint a keresetlevél benyújtása halasztó hatályának elrendelése kivételes lehetőség, kedvezmény a közigazgatási eljárás során elmarasztalt vagy kötelezett fél számára, arra csak kellőképpen indokolt és bizonyítékokkal alátámasztott kérelem esetén van törvényes lehetőség, amelyről a bíróságnak a kérelemben foglaltak alapján kell döntenie. Ha ez nem teljesül, a bíróság érdemben nem dönthet az adott kérelemről. Ezúttal pedig ez történt.

A kereset elutasítására tehát formai és eljárásjogi hiányosságok miatt került sor, amely mulasztásokat a kft. jogi képviselője követte el, akinek – úgy tudjuk – a vezetékneve megegyezik a kft. ügyvezetőjének vezetéknevével…