Fotókon a 88 évvel ezelőtti március 15-i vásárhelyi ünnepség

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 173. évfordulójára emlékezve mutatjuk be Tornyai Imre (1909-1998) kötszövő mester 1933. március 15-én készített fotósorozatát, amelyet a múzeum Helytörténeti Gyűjteményében őrzünk. A Tornyai által készített képeken a városi megemlékezés közönsége és az ünnepi beszédet tartó Bíró Lajos unitárius lelkész látható – tette közzé hétfő reggel a vásárhelyi Tornyai János Múzeum.  

Az Andrássy utcán vonulókat a Gazdasági Egyesület székházának, míg a Kossuth téri ünnepség hallgatóságát a Városháza egyik szobájának ablakából örökítette meg – mintegy külső megfigyelőként –, míg Bírót a tömegben állva fényképezte le. Az események leírásában a Vásárhelyi Reggeli Újság volt segítségünkre, miután nagy terjedelemben számolt be mind az ünnepség előkészületeiről, mind annak lefolyásáról.

1933. március 14-én a főjegyzői hivatal felszólította a tulajdonosokat, hogy házaikat nemzetiszínű lobogóval lássák el. Március 15-én reggel 9 órakor a reformátusok, az evangélikusok, a görögkeletiek és az izraeliták ünnepi istentiszteleteket, a római katolikusok ünnepi szentmisét, míg az unitáriusok imádkozást tartottak. Az egyházi megemlékezések után a szakmai és a társadalmi egyesületek tagsága a Csáky Albin (ma: Szent István) téren gyülekezett, majd 10 órakor a hatalmas tömeg elindult a levente zenekar és az egyesített cigányzenekarok indulóira az Andrássy utcán keresztül a Kossuth térre. A menet élén a gazdaifjak 50 tagú bandériuma haladt, őket követték a különböző egyletek saját zászlaik alatt vonulva. Az ünnepség kezdetén a város egyesített dalárdái elénekelték a Hiszekegyet, majd Fejes Péter egyetemi hallgató elszavalta a Nemzeti dalt, ezt követően Bíró Lajos unitárius lelkész tartotta meg ünnepi beszédét. Bíró után a közönség Németh Blanka polgári leányiskolai tanuló, Zsoldos Márton levente és Oláh Imre mezőgazdasági szakiskolai tanuló szavalatai következtek, utánuk a dalárdák a Nem! Nem Sohát! és a Himnuszt énekelték el. Az ünnepség zárásaként megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát. Az ünnepség alatt a városháza tornyából Héjjá Pál kisgazda játszott tárogatón.

A városban és a külterületen működő egyesületek és olvasókörök társas vacsora keretében emlékeztek meg a szabadságharc kezdetéről, melyeket általában március 14-én vagy 15-én este tartottak.