Márki-Zay Péter két éve Vásárhelyen – 11. rész

Napra pontosan három éve foglalta el Vásárhely polgármesteri székét Márki-Zay Péter. Vezetése alatt a település fejlődése megtorpant, lakosságát soha nem látott megosztottság jellemzi. A politikus békességet ígért, de háborúskodást hozott, miközben egy valamiben bizonyosan rekordot állított fel kollégái között: nincs még egy olyan polgármester, akit annyiszor marasztalt volna el a bíróság, mint őt. Portálunk szerint: ezt mögcsinálta!

A 2018. február 25-én polgármesterré választott Márki-Zay Péter alighanem Guiness-rekordernek számít a maga nemében: lassan lehetetlen számon tartani, hány alkalommal, mikor és miért marasztalta el őt a független magyar igazságszolgáltatás. Egy kéz legalábbis már kevés hozzá! Az igazság, az őszinteség és a tisztaság bajnokaként „értékesítette” önmagát, mint politikai terméket a vásárhelyiek számára, ám az elmúlt években kiderült, a materialista keresztény álarc mögött egy fekete öves rágalmazó bújik meg, akinek lejárató kampányait, hazudozásait nem hagyták annyiban a bíróságok. Nemcsak Vásárhely, de minden bizonnyal Magyarország történetében nem volt még egy olyan polgármester, akit ennyiszer ítéltek el rágalmazásért, valótlan tényállításokért, mások jóhírnevének megsértéséért, vagyis nyugodtan kijelenthető: Márki-Zay ezzel nemcsak magára, de sajnos városára nézve is szégyent hozott. Nézzük a listát!

Bűnös, bűnös és bűnös!

Ami a büntetőügyeket illeti, eddig három eljárásban állapították meg, hogy Márki-Zay bűnös, elkövette a rágalmazás bűncselekményét. Az első ügyben először első fokon egy év próbára bocsátotta rágalmazás miatt a Csongrádi Járásbíróság. Ezt a büntetőpert Miklós Anikó korábbi helyi iskolaigazgató (jelenlegi tankerület-vezető) indította a vásárhelyi polgármester ellen, aki közösségi oldalán és egy helyi lapban azt állította róla, hogy egy kollégáját „politikai okból súlyosan megalázta és megfenyegette”. Az ítéletet másodfokon a Szegedi Törvényszék is helybenhagyta, jogerősen kimondták Márki-Zay bűnösségét, egy év próbára bocsátották, s 44 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére ítélték.

Egy másik büntetőügyben a Szegedi Járásbíróság első fokon bűnösnek találta Vásárhely balliberális polgármesterét, ugyancsak rágalmazás bűntettének elkövetése miatt. Márki-Zay Lázár Jánosnak is nekiesett, akit a Szeviép-ügyben és a K’Art-ügyben is megtámadott 2018. decemberi lejárató kijelentéseivel: korrupcióval, bűncselekmény elkövetésével hozta őt összefüggésbe. Az első fokú ítélet alapján a polgármestert elmarasztalták, s 400 ezer forint pénzbüntetéssel sújtották.

Ami a magyar igazságot illeti, egy harmadik büntetőeljárásban is kimondták a politikus bűnösségét. A Csongrádi Járásbíróság első fokú ítélete szerint a vásárhelyi polgármester bűncselekményt követett el, miután egy 2019. július 25-i Facebook-posztjában jogsértő kijelentéseket tett Juhász Tünde kormánymegbízottról és Holubán Csilla járási hivatalvezetőről. Márki-Zayra – immár visszaesőként, egyesítve a Miklós Anikó-eljárás jogerős ítéletével – 500 ezer forint pénzbüntetést rótt ki az igazságszolgáltatás.

A Promenad.hu információi szerint egyébként további négy büntetőügy is folyamatban van még a magyar bíróságokon, ahol olyan vásárhelyi és környékbeli személyek jelentették fel rágalmazásért Márki-Zayt, akiket nagy nyilvánosság előtt támadott le, járatott le csúsztatásokkal, hazugságokkal, valótlan tényállításokkal, megsértette jóhírnevüket. Ezen eljárásokban még nem születtek első fokú ítéletek.

Az elbukott büntetőügyek mellett se szeri, se száma a személyiségi jogi, polgári peres eljárásoknak, melyeket Vásárhely – az igazmondással ezek szerint hadilábon álló – vezetője elveszített. A híressé vált egyik első bírósági ügyében, a kórházperben már a Kúria is megállapította, hogy Márki-Zay Péter a 2018 tavaszán, a választási kampányban tett valótlan állításaival megsértette a vásárhelyi intézmény jóhírnevét, ezért 800 ezer forint sérelemdíj megfizetésére kötelezték.

Szintén nagy nyilvánosság előtt támadta és járatta le Havasi Katalint Márki-Zay, akit jogerős ítéletében tiltott el a további jogsértéstől a Szegedi Törvényszék immár egy másik ügyben. A vásárhelyi kórház orvosigazgatója, a helyi Fidesz elnöke becsületsértés miatt nyújtott be a polgármester ellen keresetet: a másod fokú, jogerős ítélet kimondta, a városvezető egy 2018. novemberi közéleti fórumon nagy nyilvánosság előtt állított valótlanságokat róla és családjáról. Márki-Zay súlyosan megsértette Havasi Katalin jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát, ezért 1 millió forint sérelemdíj fizetésére kötelezték.

Egy harmadik személyiségi jogi, polgári peres eljárásban a Szegedi Ítélőtábla állapította meg jogerős ítéletével: Márki-Zay megsértette Juhász Tünde kormánymegbízott és Holubán Csilla járási hivatalvezető jóhírnevét; miután – fentebb már említett Facebook-posztjában – valótlanul állította, hogy úgy adtak olasz szemét behozatalára engedélyt, hogy tisztában voltak ennek káros következményeivel. Továbbá a bíróság szerint jogsértően állította: döntésükkel hozzájárultak a vásárhelyi gyermekek megmérgezéséhez, ezért a Legfőbb Ügyész vádat emel ellenük különös kegyetlenséggel elkövetett tömeggyilkosságért. Az ítélőtábla eltiltotta Márki-Zayt a további jogsértéstől, s arra is kötelezte, fizessen 400-400 ezer forint sérelemdíjat.

Egy negyedik eljárásban a Szegedi Törvényszék megállapította, Márki-Zay megsértette a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal jóhírnevét, és eltiltotta a további jogsértéstől. A balliberális politikus ugyanis 2020. augusztus 2-i Facebook-videójában a bíróság szerint valótlanul állította, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a bizonyos büntetendő cselekményekkel kapcsolatban bizonyíték szolgáltatásáért járó díj szabályairól szóló 33/2020. (VI.27.) önkormányzati rendeletét „spiclitörvénynek” nevezte.

Végül, de nem utolsósorban: a Promenad.hu is jogerősen pert nyert korábban Márki-Zay ellen. Azért fogta perbe szerkesztőségünket, mert tudósítottunk egy sajtótájékoztatóról, egy helyi politikai vitáról. A Kúrián portálunk teljes körűen pernyertes lett Márki-Zay ellen. A legfőbb bírói szerv kimondta, hogy a média nem követhet el törvénysértést, amennyiben tudósít egy sajtóeseményről, az ott elhangzottakról (jelesül a Fidesz korábbi frakcióvezetőjének egy 2018. október 8-i tájékoztatójáról). Márki-Zayt 76 200 forint első-, másodfokú és felülvizsgálati költség, valamint 154 000 forint első-, másodfokú és felülvizsgálati eljárási illeték megfizetésére kötelezték.

(Lapunk információi szerint a személyiségi jogi, polgári peres eljárások is folytatódnak Márki-Zayval szemben, például azon ügyek kapcsán, ahol az érintett közéleti szereplők vagy magánszemélyek büntetőfeljelentést is tettek: akadnak, akik polgári peres eljárásban is megvédenék jóhírnevüket, s jogi elégtételt, sérelemdíjat követelnek a jogsértések miatt.)

„Változás” Vásárhelyen – avagy ki is a gyűlölet karmestere?

A „szeretet hatalmát” hirdető farizeus: Márki-Zay Péter az elmúlt három évben számtalan alkalommal vádolta azzal a helyi sajtót, valamint a jobboldali politikai szereplőket, hogy gyűlöletkampányt folytatnak ellene, de a nap végén teljesen egyértelmű, hogy ki a gyűlölet karmestere. A Lázár-fóbiás polgármester több tüntetést is szervezett Vásárhelyen, mellyel felkorbácsolta az indulatokat (állandóvá is váltak az „akasztós” bekiabálások), s nyilvános rendezvényein, megszólalásai alkalmával, illetve vasárnapi facebookos prédikációin szokásává vált, hogy (Molotov-koktélos) forradalomról, a jelenlegi hatalmat elsöprő erőszakról (vagy annak „demokratikus olvasatáról” prédikált). A kormány tagjait, vezető fideszes politikusokat hol bebörtönzéssel fenyegette, hogy akasztásukat vizionálta, hol „csak” egyszerűen „aberrált tolvajpárti” emberekként emlegeti politikai ellenfeleit. „Nem akarom mondani, hogy a kandelábereket mire lehet még használni a plakátok ragasztásán vagy helyezgetésén kívül…” – indított erősen már az egyik első bemutatkozó fórumán, de az erőszakbeszédet három év alatt folyamatosan sikerül fokoznia.

Márki-Zay három éve sportot űz Lázár János mocskolásából: a feleségét és a gyermekeit is rendszeresen támadta, az országgyűlési képviselő elleni permanens hadjárata pedig az egyik legsötétebb politikusi akció a magyar közéletben. Emlékezetes, még olyan is akadt, hogy Lázár erőszakos haláláról elmélkedett: „Ha ő azt hiszi, hogy ő kastélytulajdonosként boldogan, ágyban párnák között fog majd meghalni egyszer, nagyon soká, és addig nem fog kiderülni az a sok törvénytelenség, akkor azt remélem, hogy téved…” Ugyanazt tudjuk itt is megállapítani, mint a bírósági eljárásoknál: nem volt még korábban olyan polgármestere a városnak, aki ennyire sokat tett volna a helyiek szembeállításáért, a vásárhelyi lakosság megosztásáért, mint Márki-Zay.

A balliberális politikus nemrég saját magát buktatta le, miután három év után leplezte egyik saját legnagyobb hazugságát – a tőle korántsem „független” gyűlöletgyárról!

2018 eleje óta mérgezi Hódmezővásárhely közéletét a Facebook legmocskosabb bugyraiba merülő Vásárhelyiek a változásért nevet viselő harci oldal, gyűlöletközösség. Olyan feszültséget keltve a vásárhelyiek között, mely soha korábban nem volt jellemző erre a (2018-ig) békés településre. Hosszú ideig városi legendák keringtek róla, kik szerkesztik, készítik, közlik ARCTALANUL, NÉVTELENÜL azt a rengeteg ocsmányságot, durva, alantas, személyeskedő támadást – nemcsak Fidesz-KDNP-s politikusok, de helyi pedagógusok, egészségügyi szakemberek, egyházi személyek, újságírók és kormánypárti szimpátiájukra büszke egyszerű, hétköznapi vásárhelyi emberek ellen –, ami ezen a felületen az internet népe elé ömlik.

Márki-Zay folyamatosan egyfajta tőle független, civil, támogatói oldalként jellemezte a Vásárhelyiek a változásért-ot, így „határolódva el” attól, ami ott folyik. A hergeléstől, a köpködéstől, a Facebook-fanjainak permanens mocskolódásától azokkal szemben, akiket éppen közszemlére tettek névvel és arccal, hogy aztán a trollhadsereg válogatott gyalázkodással illethesse. Már 2019-es cikkeinkben bizonyítékok sorát tártuk fel arra nézvést, hogy az oldalt Márki-Zay közvetlen munkatársai és rokonai menedzselik: példának okáért veje és a városházi informatikus, de még a szocialista alpolgármester is kénytelen volt coming outolni, hogy ő (volt?) az oldal egyik adminja.

Három év maszatolás és sötétben bujkálás után a polgármester a napokban egy véleményező ülés vitája közepette kibökte, ő maga (!) hozta létre (azaz: hívta életre, találta ki, konstruálta meg) a Vásárhelyiek a változásért oldalt – hogy aztán megkezdje dicstelen pályafutását Márki-Zay kritikátlan (ön)fényezésével, magasztalásával, illetve a vele szemben kritikus közéleti szereplők és magánszemélyek gúnyolásával, sarazásával, lejáratásával. Innentől kezdve teljesen egyértelmű, kinek „köszönhető” az a tudatos megosztás, az a szellemi, lelki kútmérgezés, amit ez az egyszerre pincsi- és pitbullfelület végez. És az is teljesen egyértelmű, hogy ki és milyen (politikai, illetve személyes) szándékkal hintette el a gyűlölködés, a megosztás, az emberek szembeállításának magját a városban – hogy aztán „mártírkodva” politikai tőkét akarjon belőle kovácsolni…

Szabadon fejlődés = helyben topogás és süllyedés

Márki-Zay Péter 2018-as megválasztásakor és 2019-es újraválasztáskor fejlődést ígért Vásárhelynek, ebből azonban csak helyben topogás és süllyedés lett. Egyértelműen bebizonyosodott: Márki-Zay rossz polgármester. Elődje, néhai Almási István polgármester még 2017 májusában nagyívű megállapodást írt alá Orbán Viktor miniszterelnökkel a Modern Városok Program keretében. Ez az egyezés mintegy 170 milliárd forintnyi fejlesztést hozott volna Hódmezővásárhelyre – ám sajnos mára a feltételes mód (és a múlt idő) használata indokolttá vált. Többször megírtuk: a kormány képviselői rámutattak, a vásárhelyi MVP azért rekedt meg, mert Márki-Zay annak „ellenlábasaként” viselkedett.

Más megyei jogú városok mindent megtettek azért, hogy minél hamarabb meginduljanak a beruházások, mert egy jó városvezető tudja, csak az a biztos, ami már megépült. Vásárhely polgármesterének viszont fontosabb volt, hogy esténként az ATV-ben szidja a kormányt, vagy országos haknikörúton építse pszeudopártját, országos politikai karrierjét, miniszterelnök-jelölt (láz)álmait… A 2018 óta tartó totojázás, variálás, szerencsétlenkedés és cirkuszolás miatt joggal mondhatjuk, Márki-Zay polgármestersége most már súlyos milliárdokban mérhető veszteséget jelent Hódmezővásárhelynek. A Modern Városok Program elemeiből csupán az halad, amit az állam menedzsel: a Lázár János által felügyelt tram-train rendszer kiépítése, valamint a Honvédelmi Minisztérium által kézben tartott laktanyafejlesztés, illetve honvédelmi szakközépiskola és kollégium projektje. A többi programelemről sajnos ugyanez nem mondható el.

Hódmezővásárhely elbukta többek között az ötmilliárdos könyvtár és tudásközpont építését (ahogyan – bár ez nem MVP-s projekt – a szennyvíztelep 1,5 milliárdos korszerűsítéséről is lecsúszott az önkormányzat…), de számos egyéb programelemet is az a veszély fenyeget, hogy végleg kútba esik. Pedig a Modern Városok Program hatalmas esélyt adott volna Hódmezővásárhelynek. A 2017-es megállapodás a város nagyon sok területén komoly előrelépést eredményezett volna, az elmúlt három alatt azonban a legtöbb területen egyetlen centit sem haladtunk. Nagyon úgy tűnik, ezzel a lehetőség is elúszott…

Pedig a 22 elemet tartalmazó vásárhelyi megállapodásnak köszönhetően a város gazdasági erejét növelhetné az ipari park 100 hektárral történő bővítése és naperőműpark építése. A kormány és a korábbi önkormányzat abban egyezett meg, Vásárhely regionális agrár-közigazgatási központtá válna, és megerősödne az agároktatás. Sor kerülne a Bethlen Gábor Református Gimnázium, valamint a Németh László Gimnázium, Általános Iskola felújítására és bővítésére, továbbá a Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, az Eötvös József Szakgimnázium és a Cseresnyés Kollégium fejlesztésére. Fejlődne a kórház, valamint 117 kilométer kerékpárút segítené várost övező természeti környezet feltárását az aktív kikapcsolódást kedvelők számára. Ez volt tehát a terv 2017 májusában, hogy aztán az egészből 2021 februárjára ne legyen szinte semmi, miközben Márki-Zayék – a „klasszikust” idézve – „majdnem beledöglöttek, hogy három évig úgy kellett tenni, mintha kormányoztak volna”…

Ezt a lendületes fejlődést törte és akasztotta ugyanis meg 2018. február 25-e, ami lejtmenetbe fordította Vásárhelyt. És hogy mit adtak a városnak az új „rómaiak”? Nos, azon kívül, hogy kiderült, a „császár” meztelen, az előrelépést azóta bio-, azaz birkafűnyírókban, okoszebrákban és bódékönyvtárakban mérik…