Mikrobiológiai kutatásokat segítő központot alakítottak ki a Szegedi Tudományegyetemen

A Szegedi Tudományegyetem a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programnak köszönhetően 671,87 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós forrás felhasználásával nemzetközileg is kiemelkedő komplex felületvizsgáló központot hozott létre. Új kutatási eszközök beszerzésével olyan átfogó információkat kaphatnak a kutatók az előállítani vagy vizsgálni kívánt anyagokról, ami korábban nem volt lehetséges.

A projekt célja a Szegedi Tudományegyetem anyagtudományi K+F infrastruktúrájának megerősítése volt úgy, hogy általa mind az alap, mind az alkalmazott kutatások terén (a nanoszerkezetek építőköveinek előállításától a megvalósult eszközökig) az SZTE nemzetközileg a legversenyképesebb intézmények közé tartozzon.

A projektben egy olyan tiszta labort alakítottak ki, amelyben a szálló részecskék koncentrációja kellően kicsi ahhoz, hogy az abból származó szennyeződések ne zavarják a felületi struktúrák kialakítását és vizsgálatát. A különféle modellrendszerek és funkcionális anyagok előállítása és jellemzése érdekében 12 kutatási eszközt szereztek és üzemeltettek be. Többek között mikroszkópiai, spektroszkópiai, és precíziós vékonyrétegépítő eszközöket.

A már korábban is meglévő és a projektnek köszönhetően újonnan beszerzett műszerek egyesítésével komplex felületvizsgáló központ jött létre, amelynek segítségével olyan átfogó információkat kapnak a kutatók az előállítani vagy vizsgálni kívánt anyagokról, ami korábban nem volt lehetséges. Modellrendszereket, és gyakorlati felhasználással is kecsegtető nagyfelületű anyagokat is elő lehet állítani és vizsgálni, oly módon, hogy garantáltan ugyanarról a térrészről nyerhessenek egyszerre topográfiai és kémiai információt a kutatók. Mi több, az új in situ technikákkal alkalmazás közben (in operando) tudják vizsgálni ezen anyagokat.

Ez minőségi előrelépést jelent, ami növeli az esélyt a legrangosabb folyóiratokban való publikálásra, és a közvetlen EU-s Horizon Europe pályázatokon való sikeres részvételre. Ezáltal a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi beágyazottsága és ismertsége tovább növekszik.

Fotó: Illusztráció, Archív