Újabb perben mondták ki Márki-Zay Péter bűnösségét cím

Szomorú és szégyenteljes szenzáció: Vásárhely történetében nem volt még egy olyan polgármester, akit ennyiszer ítéltek el a bíróságok rágalmazásért, hazudozásért, mások lejáratásért, jóhírnevének megsértéséért.

Múlt hétvégi Facebook-élőjében relativizálni próbálta az ellene hozott bírósági ítéletek sorát Márki-Zay Péter, amennyiben közölte, akadtak olyan eljárások, melyekben a Kúria számára kedvező döntést hozott. Láss csodát, hirtelen a független igazságszolgáltatás és a jogállamiság érvényesülését vélte felfedezni a korábbi „pártállami” ítéletekkel szemben, de tegyük félre a vásárhelyi polgármesterre jellemző balliberális kettős mércét, s idézzük fel, hány ügyben marasztalták eddig el őt a (független!) magyar bíróságok.

Előre szólunk, igencsak hosszú a lista! Szomorú és szégyenteljes szenzáció: Vásárhely történetében nem volt még egy olyan polgármester, akit ennyiszer ítéltek el a bíróságok rágalmazásért, hazudozásért, valótlan tényállításokért, mások lejáratásért, jóhírnevének megsértéséért.

Háromszor is: bűnös!

Ami a büntetőügyeket illeti, eddig három eljárásban állapították meg és mondták ki, hogy Márki-Zay bűnös, elkövette a rágalmazás bűncselekményét. Az első ügyben először első fokon egy év próbára bocsátotta rágalmazás miatt a Csongrádi Járásbíróság. Ezt a büntetőpert Miklós Anikó korábbi helyi iskolaigazgató (jelenlegi tankerület-vezető) indította a vásárhelyi polgármester ellen, aki közösségi oldalán és egy helyi lapban azt állította róla, hogy egy kollégáját „politikai okból súlyosan megalázta és megfenyegette”. Az ítéletet másodfokon a Szegedi Törvényszék is helybenhagyta, jogerősen kimondták Márki-Zay bűnösségét, egy év próbára bocsátották, s 44 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére ítélték.

Egy másik büntetőügyben a Szegedi Járásbíróság első fokon bűnösnek találta Vásárhely balliberális polgármesterét, ugyancsak rágalmazás bűntettének elkövetése miatt. Márki-Zay Lázár Jánosnak is nekiesett, akit a Szeviép-ügyben és a K’Art-ügyben is megtámadott 2018. decemberi lejárató kijelentéseivel: korrupcióval, bűncselekmény elkövetésével hozta őt összefüggésbe. Az első fokú ítélet alapján a polgármestert elmarasztalták, s 400 ezer forint pénzbüntetéssel sújtották.

Másfél hete egy harmadik büntetőeljárásban is kimondták a lassan fekete öves rágalmazónak számító politikus bűnösségét. A Csongrádi Járásbíróság első fokú ítélete szerint a vásárhelyi polgármester bűncselekményt követett el, miután egy 2019. július 25-i Facebook-posztjában jogsértő kijelentéseket tett Juhász Tünde kormánymegbízottról és Holubán Csilla járási hivatalvezetőről. Márki-Zayra – immár visszaesőként, egyesítve a Miklós Anikó-eljárás jogerős ítéletével – 500 ezer forint pénzbüntetést rótt ki az igazságszolgáltatás.

A Promenad.hu információi szerint egyébként további négy büntetőügy is folyamatban van még a magyar bíróságokon, ahol olyan vásárhelyi és környékbeli személyek jelentették fel rágalmazásért Márki-Zayt, akiket nagy nyilvánosság előtt támadott le, járatott le csúsztatásokkal, hazugságokkal, valótlan tényállításokkal, megsértette jóhírnevüket. Ezen eljárásokban még nem születtek első fokú ítéletek.

Megfizet a hazugságcunamiért!

Lassan nyugodtan kijelenthetjük, se szeri, se száma a személyiségi jogi, polgári peres eljárásoknak, melyeket Vásárhely – az igazmondással ezek szerint hadilábon álló – balliberális polgármestere elveszített.

A híressé vált egyik első bírósági ügyében, a kórházperben már a Kúria is megállapította, hogy Márki-Zay Péter a 2018 tavaszán, a választási kampányban tett valótlan állításaival megsértette a vásárhelyi intézmény jóhírnevét, ezért 800 ezer forint sérelemdíj megfizetésére kötelezték.

Szintén nagy nyilvánosság előtt támadta és járatta le Havasi Katalint Márki-Zay Péter, akit jogerős ítéletében tiltott el a további jogsértéstől a Szegedi Törvényszék immár egy másik ügyben. A vásárhelyi kórház orvosigazgatója, a helyi Fidesz elnöke becsületsértés miatt nyújtott be a polgármester ellen keresetet: a másodfokú, jogerős ítélet kimondta, a városvezető egy 2018. novemberi közéleti fórumon nagy nyilvánosság előtt állított valótlanságokat róla és családjáról. Márki-Zay Péter súlyosan megsértette Havasi Katalin jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát, ezért eltiltották a további jogsértéstől, és 1 millió forint sérelemdíj fizetésére kötelezték.

Egy harmadik személyiségi jogi, polgári peres eljárásban a Szegedi Ítélőtábla állapította meg jogerős ítéletével: Márki-Zay megsértette Juhász Tünde kormánymegbízott és Holubán Csilla járási hivatalvezető jóhírnevét; miután – fentebb már említett Facebook-posztjában – valótlanul állította, hogy úgy adtak olasz szemét behozatalára engedélyt, hogy tisztában voltak ennek káros következményeivel. Továbbá a bíróság szerint jogsértően állította: döntésükkel hozzájárultak a vásárhelyi gyermekek megmérgezéséhez, ezért a Legfőbb Ügyész vádat emel ellenük különös kegyetlenséggel elkövetett tömeggyilkosságért. Az ítélőtábla eltiltotta Márki-Zayt a további jogsértéstől, s 400-400 ezer forint sérelemdíjat ítélt meg a pernyertesek számára, akik ezt az összeget egyébként a vásárhelyi kórház javára ajánlották fel.

Egy következő eljárásban a napokban a Szegedi Törvényszék megállapította, Márki-Zay megsértette a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal jóhírnevét, és eltiltotta a további jogsértéstől. A balliberális politikus ugyanis 2020. augusztus 2-i Facebook-videójában a bíróság szerint valótlanul állította, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a bizonyos büntetendő cselekményekkel kapcsolatban bizonyíték szolgáltatásáért járó díj szabályairól szóló 33/2020. (VI.27.) önkormányzati rendeletét „spiclitörvénynek” nevezte.

Végül, de nem utolsósorban: a Promenad.hu is jogerősen pert nyert korábban Márki-Zay ellen. Mint korábban megírtuk: a politikus teljes pályás letámadást indított ellenünk: el akarta és el akarja hallgattatni portálunkat, mert napról napra lerántjuk a leplet a polgármestertől és a városházától független vásárhelyi valóságról, és kiállunk a hatalommal szemben a vásárhelyi emberekért. Azért fogta perbe szerkesztőségünket, mert tettük a dolgunkat, vagyis tudósítottunk egy sajtótájékoztatóról, egy helyi politikai vitáról. A Kúrián győzedelmeskedett azonban győzedelmeskedett az igazság, a Promenad.hu teljes körűen pernyertes lett Márki-Zay ellen. A legfőbb bírói szerv kimondta, hogy a média nem követhet el törvénysértést, amennyiben tudósít egy sajtóeseményről, az ott elhangzottakról (jelesül a Fidesz korábbi frakcióvezetőjének egy 2018. október 8-i tájékoztatójáról). Márki-Zayt 76 200 forint első-, másodfokú és felülvizsgálati költség, valamint 154 000 forint első-, másodfokú és felülvizsgálati eljárási illeték megfizetésére kötelezték.

(Lapunk információi szerint a személyiségi jogi, polgári peres eljárások is folytatódnak Márki-Zayval szemben, például azon ügyek kapcsán, ahol az érintett közéleti szereplők vagy magánszemélyek büntetőfeljelentést is tettek: akadnak, akik polgári peres eljárásban is megvédenék jóhírnevüket, s jogi elégtételt, sérelemdíjat követelnek a jogsértések miatt.)

Szakmányban űzi a lejáratást

A fenti ügyekben közös vonás, hogy a vásárhelyi polgármester a számára kedvezőtlen döntéseket követően egyrészt „pártállami, koncepciós” ítéletekről beszél, másrészt a rá kiszabott büntetéseket híveitől, támogatóitól tarhálja össze. S ahogy korábban már megfogalmaztuk: az elbukott perekhez kapcsolódó politikai performance-ok kapcsán a napnál is világosabb, hogy Márki-Zay a bő három éve tartó, permanens kampányának, nagyotmondásának részeként űzi szakmányban a lejáratást, támad le, sároz be, rágalmaz meg közéleti szereplőket, illetve magánszemélyeket: vélt vagy valós politikai ellenfeleket. A jelek szerint úgy érzi, a cél szentesíti az eszközt. A bíróságok viszont másként gondolkodnak, és teszik a dolgukat…