Visszaáll az önkormányzat ügyfélfogadása Mártélyon

Alaposan leszerepelt a korrupcióellenes felmérésben az üdülőfalu. Mindez enyhén szólva nem állít ki jó bizonyítványt a települést bő egy éve vezető polgármesterről, valamint a hivatalt működtető hódmezővásárhelyi jegyzőről.

Ötös skálán átlagosan 4,6-ra értékelte a Csongrád-Csanád megyei önkormányzatok korrupció elleni védettségét az Állami Számvevőszék, mely megyénk 58 települését vizsgálta (a megyei jogú városok képeztek kivételt). A hódmezővásárhely-makói térség önkormányzatai is alapvetően jól vagy kiválóan teljesítettek ezen a vizsgán, egyedül Mártély kapott 1-es, azaz elégtelen osztályzatot az ÁSZ-tól, ami finoman fogalmazva nem állít ki jó bizonyítványt a települést bő egy éve vezető polgármesterről, valamint a közös hivatalt működtető hódmezővásárhelyi jegyzőről, illetve azok tevékenységéről.

Nemrég napvilágot látott jelentésében az ÁSZ azt írja, a helyi közügyeket intéző és a helyi közhatalmat gyakorló önkormányzatokkal szemben alapvető társadalmi elvárás, hogy működésükben érvényesüljenek az integritás alapú hivatali elvek az állampolgárok részére nyújtott szolgáltatások során. Minden állampolgárnak azonos elvek alapján, azonos elbírálás szerint kell megkapnia az önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatásokat úgy, hogy ennek érvényesülése az érintettek elégedettségében is jelentkezzen. Az integritás alapú elvek hiánya gyengíti a jogállamot, ezért ezen elvek mentén történő működési környezet kiépítése és fejlesztése, valamint kockázatainak kezelése felelős vezetői magatartást igényel – szögezik le. A 2020-ra vonatkozó, vagyis a jelen idejű működést támogató rendszerszintű értékelést azért is nevezik rendkívül aktuálisnak, mert a szabálykövetésnek és rendezettségnek a COVID-19 világjárvány időszakában különösen nagy jelentősége van. Nemzetközi szervezetek (ENSZ, OECD), illetve az ÁSZ értékelése szerint a világjárvány kiemelt korrupciós, illetve szabályt sértő működési kockázatot jelent, vagyis a számvevőszéki értékelés akkor nyújt támogatást a szabályok betartásához, amikor arra a legnagyobb szükség van.

Az átfogó ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a helyi önkormányzatoknál és az azok gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati hivataloknál megteremtették-e az integritás biztosításához szükséges feltételeket, kialakították-e az integritási kontrollokhoz kapcsolódó, valamint a korrupció elleni védelmet szolgáló szabályozásokat. És e tekintetben vizsgázott 2020-ban elégtelenre Mártély település önkormányzata, vezetése, valamint az üdülőfalunak is szolgáltató, a jegyző által irányított vásárhelyi polgármesteri hivatal. Nem mi állítjuk tehát ezt, hanem az Állami Számvevőszék.

A jelentés kiemelt kérdéskörei az alábbiak voltak:

– Megteremtette-e az önkormányzat polgármestere és jegyzője a csalásmentes integritást biztosító alapvető feltételeket?

– Kialakította-e a hivatal jegyzője a beszámoló szabályszerű elkészítését, valamint a csalásmentes integritást biztosító alapvető feltételeket?

– Milyen kockázatot hordoz az ellenőrzött szervezet fennálló integritása?

A megfelelő felkészülés, illetve az önkormányzati hivatalok és dolgozóik tehermentesítése, támogatása érdekében egyébként az ÁSZ előre megadta az értékelt dokumentumok listáját. Ez önkormányzatonként 26 – jelen időben hatályos – az alapvető, mindennapi működést szabályozó, illetve a korrupció elleni védettséget elősegítő szabályozást és nyilvántartást jelentett. Ezeknek folyamatosan rendelkezésre kell állniuk, ugyanis ezek biztosítják az adott önkormányzat működésének szabályozottságát, illetve a szabályos és átlátható gazdálkodás, csalásmentes működés alapfeltételeit. Az értékelés során az ÁSZ szoros együttműködésre törekedett az önkormányzatok vezetőivel, az együttműködő önkormányzatok pedig, mint írják – a jövőre vonatkozóan –, már az ellenőrzés során javíthatták a hiányosságaikat.

Karó: elégtelent kapott Mártély az Állami Számvevőszéktől

Ezeket a dokumentumokat vizsgálta az Állami Számvevőszék.

Az adatszolgáltatás, a megnevezett dokumentumok értékelése, illetve a figyelemfelhívásokra tett intézkedések alapján az ÁSZ tehát 1-5 skálán osztályozta az egyes önkormányzatokat, ahol 1-es osztályzat jelenti a legmagasabb, az 5-ös pedig a legkisebb korrupciós kockázatot. 5-öst kapott a választókerületünk számos települése, például Székkutas. Mártély mellett csupán egyetlen Csongrád-Csanád megyei önkormányzat (Domaszék) kapott 1-est, vagyis e két önkormányzat vonatkozásában érzékelt és értékelt az ÁSZ a legmagasabb korrupciós kockázatot.

Ennek kapcsán az Állami Számvevőszék leszögezi: Csongrád-Csanád megyében két önkormányzatnál, illetve a gazdálkodási feladataikat ellátó hivataloknál rendszerszintű kockázatok maradtak fenn. Ezeknél az önkormányzatoknál új, kiterjedtebb ellenőrzés indokolt.

Portálunk természetesen megkeresi a mártélyi önkormányzatot, mit szólnak az ÁSZ értékeléséhez, mit gondolnak arról, hogy a számvevőszék szerint rendszerszintű korrupciós kockázatok állnak fenn a működésben, illetve hogyan és mikorra tervezik orvosolni a felmerült problémákat. Amit választ kapunk, közölni fogjuk olvasóinkkal.

A teljes jelentés egyébként az egyes önkormányzatok osztályzatával ide kattintva olvasható el.