Trianon-konferencia – vásárhelyi előadókkal 2

A Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány a tavalyi év végén Trianon és a magyar irodalom címmel rendezett konferenciát, amelyen előadást tartott a hódmezővásárhelyi múzeum két munkatársa, Miklós Péter és Vincze Gábor is.

A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával megvalósult online konferencián Miklós Péter címzetes egyetemi tanár, a Tornyai János Múzeum szakmai tanácsadója a transzilvanizmusról mint speciálisan két világháború közötti magyar eszme- és művelődéstörténeti jelenségről tartott előadást, külön kiemelve azt a problémakört, hogy napjainkban beszélhetünk-e „egységes” magyar irodalomról, s hogy a trianoni határok miatt az elmúlt egy évszázadban az utódállamok területére került magyar közösségek és az anyaország „irodalmai” milyen mértékben fejlődtek eltérően.

Trianon-konferencia – vásárhelyi előadókkal 1

Vincze Gábor, a hódmezővásárhelyi Emlékpont történésze a Ceaușescu-diktatúra utolsó periódusát idézte föl referátumában, amelyben kitért a romániai kiadású magyar folyóiratok és az erdélyi magyar írók kommunizmus és román nacionalizmus elleni küzdelemre is.

A szegedi Bálint Sándor Szellemi Örökségért Alapítvány – szintén a Magyar Művészeti Akadémia anyagi támogatásával – a konferenciával azonos címmel mintegy másfélszáz oldalas tanulmánykötetet jelentetett meg Miklós Péter szerkesztésében.

Trianon-konferencia – vásárhelyi előadókkal

A Trianon és a magyar irodalom című konferencia valamennyi előadása megtekinthető:

Trianon-konferencia – vásárhelyi előadókkal 3

Szöveg: Dr. habil. Miklós Péter
Fotók forrása: Youtube
Archív fotó: Wyhs Béla 1928-ban megjelent Nem! Nem! Nem! című regényének egy példányát a szerző 1929. június 5-én Hódmezővásárhely város könyvtárának ajándékozta.
Forrás: Hódmezővásárhely Trianon Emlékalbuma 1920-2020