Mától ismét kérhető a szociális tüzelő Földeákon

A barnakőszénre egészen január 15-ig pályázhatnak azok a rászorultak, akik az első alkalommal nem igényelték a szociális tüzelőt. A kérelmeket a községházán lehet átvenni, s kitöltve benyújtani. Egy igénylő tíz mázsa zsákos szenet kap, s azt magának kell majd hazaszállítania.

Mától egészen január 15-ig azok kérhetik az önkormányzattól a szociális tüzelőként biztosított barnakőszenet, akik azt az első alkalommal nem kérték és az egy főre eső havi jövedelmük nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj 250 százalékát, azaz a 71 ezer 250 forintot, egyedülállóknál ez az összeg nem lehet több, mint a legkisebb öregségi nyugdíj 350 százaléka, azaz 99 ezer 750 forint.

A helyi rendelet értelmében előnyben részesítik a kérelmek elbírálásakor azokat, akik aktív korúak ellátására, időkorúak járadékára, települési támogatásra (különösen, ha ezen belül lakhatási támogatást kapnak), illetve akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke(ke)t nevelő családban élnek.

Támogatásként legfeljebb egyszeri tíz mázsa barnakőszén kapható. Az azt odaítélő eljárás kérelem alapján indul, a kérelmeket a községházán kell beadni, a helyben átvehető nyomtatvány kitöltésével.

Fontos, hogy egy háztartásból csak egy igényt lehet beadni, s a kérelmező a saját, illetve a vele egy háztartásban élő valamennyi személy jövedelméről köteles nyilatkozni. S az azokat bizonyító dokumentumokat és csatolnia kell.

A támogatási kérelmeket a helyi képviselő-testület szociális bizottsága bírálja majd el. Aki a döntés alapján jogosult le a zsákos tüzelőanyagra, annak a szén elszállításáról egyébként önmagának kell majd gondoskodnia.

Korom András
Makó Híradó