Bán Sándorné Görbe Annától búcsúzik a Klauzál

Az iskola egykori igazgatója 70. életévében, hosszú, türelemmel viselt betegséget követően hunyt el.

„Megrendülten búcsúzunk Bán Sándorné Görbe Anna kollegánktól, iskolánk egykori igazgatójától, aki 2020. november 19-én, életének 70. évében türelemmel viselt hosszú betegséget követően elhunyt.

Bán Sándorné Anikó 1972-ban kezdett pályakezdőként tanítani az akkor még Csorba Mária nevét viselő általános iskolában. Innen is ment nyugdíjba, a későbbi Klauzál Gábor Általános Iskolából 2007-ben. Ez az iskola volt, többször említette meleg szeretettel a hangjában, az egyetlen munkahelye az egész élete során. Szerették őt diákjai, akikkel szemben mindig magas követelményeket támasztott, gyakran hallhattuk tőle pedagógiai elvét: „Követelek, mert tisztellek.” A gyerekek érezték ezt, és szerették, tisztelték érte. Ő volt az a kollega, aki a puszta jelenlétével, szavak nélkül is el tudta érni, hogy a tanulók odafigyeljenek rá. Diákjai sorsát nem csupán az iskola falai között hordozta a szívében, de magánemberként is önzetlenül segített, akár anyagilag is, nehéz sorsú tanulókon. Szerették és tisztelték őt kollegái, akik mindig számíthattak szakmai és baráti tanácsaira, életvidám természetével otthonossá varázsolta maga körül a légkört. Otthonossá varázsolta maga körül a légkört, hiszen az otthona volt a Klauzál iskola. Kora reggel elsőként érkezett a munkahelyére, és sohasem sikerült olyan korán beérnünk, hogy Anikó irodájában ne égett volna a villany és ne dolgozott volna, majd a nap végeztével többnyire utolsóként hagyta el az épületet. Igazgatása alatt a Klauzál iskola tantestülete nyitottá és innovatívvá vált és szinte „családként” tudott együtt dolgozni. A sport, az egészséges életmód iránti elkötelezettség jellemezte szakmai pályáját. Az ő működésének eredményeképpen épülhetett föl a város egyik legkorszerűbb, legnagyobb tornaterme 1994-ben, mely számos rangos eseménynek tudott és tud helyet adni. Igazgatása alatt, a rendszerváltást követő években a Klauzál iskola infrastruktúrája hatalmasat fejlődött, sikerült felszámolnia a sok telephelyet, a tornaterem mellett új épületszárnyakkal bővült az intézmény. Szakmai munkáját fémjelzi, hogy ő alkotta meg, tantestületével közösen, a modern kor elvárásainak megfelelő első pedagógia programot és helyi tantervet. Mindig az elsők között reagált a kor szakmai kihívásaira, rengeteg pályázatot írt és nyert meg. Földrajz szakosként az utazás, a felfedezések örömének szeretete erősen élt benne, dél-afrikai útjairól ajándékokkal megrakodva tért haza, és vele született empátiájára, filantrópiájára, apró figyelmességére jellemző példa, hogy minden munkatársát megajándékozott valami különleges tárggyal.

Egy nagy tudású, kiváló ember, igaz barát hagyott itt örökre bennünket, mély űrt hagyva maga után a szívünkben. Kívánjuk, hogy legyen neki könnyű a föld és nyugodjon békében!

Szívünkben örökké élsz, sohasem feledünk!

A Klauzál Gábor Általános Iskola munkatársai”