Ismét kormánymegbízott lett Juhász Tünde!

Márki-Zay Péter most vasárnapi Facebook bejelentkezésében sem mulasztotta el, hogy bele ne szálljon a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalba és Juhász Tünde kormánymegbízottba. A valótlan állításokra és a szándékos ferdítésekre a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal vezetője közleményben reagált, melyet változtatás nélkül közlünk.

Sajtóközlemény

Kötelességemnek érzem, mint a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal vezetője, hogy nyilvánosan reagáljak Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének augusztus 2-i, vasárnapi Facebook-videójában a bizonyos büntetendő cselekményekkel kapcsolatban bizonyíték szolgáltatásáért járó díj szabályairól szóló 33/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelettel, a kormányhivatallal és a kollégáimmal kapcsolatos megállapításaira.

Márki-Zay Péter polgármester úr ugyanis kijelentéseivel, megkérdőjelezi a kormányhivatal pártatlan, jogszabályszerű működését, szándékosan elferdítve a tényeket, valótlan állításokkal elbagatellizálva a fentieken megnevezett rendelet jogszabálysértő hibáit.

A kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva vizsgálta meg Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendeletét. Megállapította: a június 25-én elfogadott rendelet több jogszabályt – egyebek mellett a Büntetőeljárási, a Jogalkotási és a Panasztörvényt – sért, továbbá rombolja a közösségi együttélés alapvető szabályait és normáit. A valóság tehát az, hogy nem formai hibákra hívtam fel a figyelmet, hanem a rendelet többszörös jogszabálysértő voltára. Erre tekintettel július 6-án kelt törvényességi felhívásban kértem, hogy augusztus 7-ig helyezzék hatályon kívül, mert csakis kizárólag így orvosolható a jogszabálysértés.

Ezt követően a július 8-án és július 23-án is ülésező hódmezővásárhelyi közgyűlés dönthetett volna a törvényességi felhívásról, azaz a 30 napos határidőn belüli hatályon kívül helyezésről, azonban a képviselő-testület nem vette napirendre az ügyet.

Végezetül, Márki-Zay Péter polgármester a Facebook-videójában kifogásolta, hogy a hódmezővásárhelyi önkormányzat július 27-i határidő hosszabbítási kérelmét a kormányhivatal elutasította. A döntés oka egyszerű: a határidő hosszabbítás nem volt megalapozott, ugyanis a rendelet jogszabálysértő, ez pedig annak hatályon kívül helyezésével szüntethető meg. Minderre a törvényességi felhívásban biztosított 30 napos határidő elegendő.

Ismételten szeretném Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város vezetésének figyelmét felhívni arra, hogy a kormányhivatal végrehajtó szervként, részrehajlás nélkül, az irányadó jogszabályok keretein belül jár el, a jogsértő állapot mielőbbi megszüntetése érdekében. A törvényességi felügyeleti eljárás elsődleges célja a helyi önkormányzati működés jogszerűségének biztosítása. Ez pedig olyan prioritás kell, hogy legyen, amely véleményem szerint túlmutat a Márki-Zay Péter polgármester úr által elfogadott nyári szabadságolások miatti munka alól mentesítő indoklásán.

 

dr. Juhász Tünde

kormánymegbízott