Benkő: súlyosan jogszabálysértő a „spiclitörvény”, azonnal vissza kell vonni!

A Csongrád-Csanád megyei kormánymegbízott törvényességi észrevétele egyértelműen kimondja, a Márki-Zay Péter és közgyűlési többsége által elfogadott „spiclitörvény” több jogszabályt is sért, illetve az Alaptörvénybe ütközik. Így aztán nem elfogadható a toldozása-foldozása, hatályon kívül kell helyezni – fejtette ki Benkő Zsolt települési képviselő.

Súlyos jogszabálysértésekre hívta a figyelmet a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Márki-Zay Péter spiclitörvénye kapcsán a hódmezővásárhelyi önkormányzat figyelmét: Juhász Tünde megyei kormánymegbízott törvényességi felhívással élt, és a rendelet visszavonására szólította fel a városvezetést. Mindezt Benkő Zsolt (Fidesz-KDNP) települési képviselő jelentette be keddi sajtótájékoztatóján.

A politikus emlékeztetett: Márki-Zay többsége a június 25-i közgyűlésen olyan rendeletet hozott, melynek lényege, hogy az önkormányzat pénzt fizet annak, aki feljelentést tesz, és ennek nyomán a bíróság vagy az egyéb hatóságok elmarasztalják a feljelentett személyt. „Ez az általunk ‘spiclitörvénynek” elkeresztelt rendelet a legsötétebb időszakot idézi, az 1950-es éveket, mikor a mindennapok részévé vált, hogy mindenki mindenkit feljelentett. A Márki-Zay-féle városvezetés és közgyűlési többség ezt a korszakot akarja visszahozni, amit elfogadhatatlannak tartunk, mert olyan szemléletet türköz, melynek nemcsak vállalhatatlan, de számos jogi kérdést is felvet” – mondta. Úgy folytatta, a július 8-i közgyűlési ülésen a polgármester és Tatár Zoltán jegyző rövidke tájékoztatást adott arról, hogy a kormányhivatal törvényességi észrevételt tett, de arról beszéltek, gyakorlatilag nincs akadálya a rendeletben foglaltak megvalósításának, csupán néhány módosításra lesz szükség, amit egy következő júliusi testületin terveznek elővezetni, megtenni. Benkő ezt követően hivatalos levélben kérte ki a kormányhivataltól ezt a törvényességi felhívást, hogy megismerje és a közvéleménnyel is megismertethesse ennek részleteit (alább teljes terjedelmében olvasható – a szerk.). Megdöbbentő dolgok derültek ki!

„Márki-Zay Péter ismételten elfelejtette kibontani a nyilvánosság elől az igazság minden részletét, elhallgatja a törvényességi észrevétel részleteit. Ez ugyanis súlyos jogszabálysértésekre hívja fel a figyelmet, és kimondja, hatályon kívül kell helyezni a rendeletet” – tájékoztatott.

A törvényességi felhívásban ugyanis többek között az áll – sorolta a városatya –, hogy a jogszabály nem jogosult az érintett tárgykör szabályozására, emellett a polgármester nem jogosult bizonyítékok gyűjtésére, kezelésére, értékelésére, ezzel ugyanis a Márki-Zay és jegyzője által létrehozott rendelet megsérti a büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezéseit. Úgy folytatta, az is világossá vált: sérti az Alaptörvényben foglalt jogbiztonság elvét és a személyes adatok védelemhez való jogát, ha a polgármester egy személyben nem egyértelmű és titkos folyamtok során dönt a bizonyítékokról, melyek ezen eljárásokat kísérik. Ráadásul – tette hozzá – az önkormányzat nem hozta nyilvánosságra a rendeletet, az nem került ki a város honlapjára, vagyis titokban akarták tartani.

„Minden vásárhelyi polgárnak joga van a tisztességes eljáráshoz, visszautasítjuk az ilyen koncepciós eljárások bevezetését, a titokban, jogszabálysértő módon gyűjtött bizonyítékokkal való manipulálást. Hangsúlyozzuk, minden vásárhelyi polgárnak joga van személyes adatai védelméhez és jogainak biztosításához. Vásárhely mindenkori polgármesterének ezzel szemben nincs joga ahhoz, hogy jogszabálysértő módon egyszemélyi döntés alapján büntetéseket helyezzen kilátásba, illetve büntetésekről döntsön, melyeknek ráadásul költségvetési háttere sem ismert” – szögezte le.

Benkő Zsolt kiemelte, elfogadhatatlannak tartják, hogy Márki-Zay állandóan a demokráciáról papol, közben ezzel ellentétesen cselekszik: a közelmúltban lezáratta a városházát, majd bizonyítékok gyűjtéséről és büntetések kilátásba helyezéséről alkotott súlyosan jogszabálysértő, egyébként „a kommunista diktatúra által gyakorolt eszmerendszert tükröző” rendeletet. Ugyanígy visszatetszőnek látja a Fidesz-KDNP, hogy mindehhez tevékenyen asszisztál Tatár Zoltán jegyző, aki elviekben a törvényesség őre.

A képviselő végül kijelentette: a „spiclitörvény” is azt türközi, hogy Vásárhelyen a városvezetés részéről „a rengeteg duma mögött nincsen munka, a város leépül, tevékenysége kimerül a kommunikációban”. Annak a lehetősége is felmerül szerinte, hogy a rendelet arra szolgál(na), hogy „az egyre nagyobb elégedetlenség kapcsán ezzel is büntetni akarja a vásárhelyieket, akik elégedetlenek a jelenlegi városvezetés tevékenységével”.

A politikus nyomatékosította: a Fidesz képviselői és helyi szervezete kitart amellett, hogy a „spiclitörvénynek” sem Vásárhelyen, sem Magyarországon nincs keresnivalója. A polgármester és a jegyző által ígért „toldozgatás-foldozgatás” helyett ezért egyértelműen vissza kell azt vonni – jelezte.

A Csongrád-Csanád megyei kormánymegbízott törvényességi felhívása:

Benkő: súlyosan jogszabálysértő a „spiclitörvény”, azonnal vissza kell vonni! 1

Benkő: súlyosan jogszabálysértő a „spiclitörvény”, azonnal vissza kell vonni! 2

Benkő: súlyosan jogszabálysértő a „spiclitörvény”, azonnal vissza kell vonni! 3

Benkő: súlyosan jogszabálysértő a „spiclitörvény”, azonnal vissza kell vonni! 4

Benkő: súlyosan jogszabálysértő a „spiclitörvény”, azonnal vissza kell vonni! 5

Benkő: súlyosan jogszabálysértő a „spiclitörvény”, azonnal vissza kell vonni! 6

Benkő: súlyosan jogszabálysértő a „spiclitörvény”, azonnal vissza kell vonni! 7

Benkő: súlyosan jogszabálysértő a „spiclitörvény”, azonnal vissza kell vonni! 9