Ezer sebből vérzik Márki-Zay „spiclitörvénye”

Hódmezővásárhely polgármestere a jelek szerint újraépítené az 50-es évek besúgóhálózatát. Mostantól városunkban (köz)pénz járhat ugyanis annak, aki feljelenti szomszédját, haragosát. Az új rendelet messze nem a korrupcióról szól, hiszen azt is be lehet „köpni”, aki mondjuk nem teszi ki a zászlót az állami ünnepen, nem kijelölt helyen labdázik, póráz nélkül sétáltatja a kutyáját, nem megfelelő cipőben kocog a Népkertben, netán „úgy” használja a város nevét, hogy az „sérti a lakosság érzületét”. Szintet lépett Vásárhely megosztása!

Hódmezővásárhely önkormányzata mostantól fizet (mégpedig közpénzből, adófizetői forintokból) annak, aki feljelenti a másikat. Bárhogy is csűri-csavarja Márki-Zay Péter, ez a lényege a balliberális polgármester és a hozzá kötődő MMM – Tiszta Vásárhelyért közgyűlési többség által csütörtökön elfogadott „spiclitörvénynek” is hívott rendeletnek. A történet messze nem a korrupció üldözéséről szól, hiszen amennyiben a városvezető ilyen jellegű visszaélések miatt aggódik, akkor az leginkább arra utalhat, hogy nem bízik saját hivatalában, nem bízik saját munkatársaiban, nem tudja kézben tartani és felügyelni a vásárhelyi önkormányzati rendszert. Talán nem is kell külön hangsúlyoznunk, milyen rossz üzenete van ennek házon belül és kívül egyaránt.

Mint megírtuk, a vásárhelyi „spiclitörvény” értelmében bárki, aki bizonyítékot szolgáltat az önkormányzat érdekeit sértő bűncselekményről, vagy a városban elkövetett szabálysértésről, esetleg csupán a helyi közösségi együttélés szabályait meghatározó rendelet megsértéséről, díjban részesül, amennyiben „az általa szolgáltatott bizonyíték alapján eljárás kerül lefolytatásra, majd jogerős bírósági ítélet vagy hatósági döntés az elkövetőt elmarasztalja”. A rendelkezés szerint „a díj összege legfeljebb 100 ezer forint, pontos összegét a polgármester határozza meg a cselekmény tárgyi súlyához és az információ fontosságához mérten”.

A Márki-Zay vezette önkormányzat tehát nyíltan arra buzdítja a vásárhelyieket, hogy „nyomják fel” a városházán, a polgármesternél azokat, akik – szerintük – megsértik a helyi közösségi együttélés szabályait meghatározó rendeletet. Ezek alapján bizony nagyon is fennáll a veszély, hogy sokan kedvet kapnak egy jó kis személyes leszámoláshoz, és feljelentik haragosaikat, szomszédaikat vagy egyáltalán azokat, akikkel valamiért nem szimpatizálnak. Miről is van szó? Mit tartalmaz ez a bizonyos a helyi közösségi együttélés alapvető szabályait meghatározó rendelet? Milyen ügyekben árulhatják be, citálhatják mostantól a polgármester, a városháza elé egymást néhány tízezer, de akár százezer forintnyi közpénzjutalom reményében a vásárhelyiek? Miért járhat adott esetben „júdáspénz”? Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2013. (02. 05.) Kgy. rendeletéből szemezgettünk, mellyel kapcsolatban a „spiclitörvény” kimondja: az önkormányzat várja a szabályozás rendelkezéseinek megsértéséről szóló bizonyítékokat, melyeket jogerős bírósági ítéletet vagy hatósági döntést követően pénzjutalommal honorál.

Ezer sebből vérzik Márki-Zay „spiclitörvénye” 1

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást folytat e 2013-ban hozott rendelet szerint – és mostantól simán feljelenthető Márki-Zayéknál – az a személy, aki:

– az ingatlanján a Polgármesteri Hivatal felhívása ellenére sem helyezi el a házszámtáblát;
– Hódmezővásárhely város nevére utaló elnevezést olyan módon használja, hogy azzal a város jó hírnevét, vagy a város lakosságának érzületét sérti;
– Mártély üdülőterületen rossz állapotban levő vízi járművet használ, illetve tárol, illetve a holtágon tartott csónakokat nem az erre kijelölt helyeken köti ki;
– a város bel- és külterületén kommunális és termelési hulladékot nyílt légtérben éget;
– a gyermekjátszótereket övező összefüggő zöldterületeken és a lakóház közös használatú helyiségeiben (udvarán) az eb biztonságos vezetésre alkalmas pórázt nem használ, vagy az ebet a belterület lakott terület részén nem a város által táblával erre kijelölt részén futtatja;
– ruhaszárításra közterületet használ, amennyiben a tevékenység gyakorlása rontja a városképet;
– a Hódmezővásárhely-Népkertben kialakított Futópályát nem rendeltetésnek megfelelően használja (vagyis nem „sportcélú” mozgásra, nem „megfelelő” lábbeliben);
– másik ingatlantulajdonos gyűjtőedényébe – annak engedélye nélkül – hulladékot helyez;
– nem gondoskodik az ingatlan környezetében lévő közterület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét és gyommentesítéséről, a fű vágásáról;
– nem gondoskodik a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a közterületen a járda és az úttest mellett található növényzet megfelelő nyeséséről;
– jelentős városi események alkalmával a polgármester által elrendelt a zászló kitűzésnek, illetve a lobogó felvonásnak nem tesz eleget;
– olyan nemzeti zászlót, lobogót, valamint olyan városi zászlót, lobogót használ, amely nem felel meg az Alaptörvényben és a vonatkozó helyi rendeletben foglaltaknak, vagy csak szimplán „elhasználódás” esetén a zászlókat, lobogókat nem cseréli le;
– közhasználatú zöld területeken vagy a közforgalom számára nyitva álló parkolóházakban, mélygarázsokban az arra kijelölt hely kivételével labdázik, gördeszkázik, kerékpározik, rollerozik (legyen akár szó gyerekről);
– zöldfelületi építmények berendezések (bútorok, pihenőpad, szemét-hulladékgyűjtő) lépcsőzetén, párkányán, mellvédjén gördeszkázik, kerékpározik, rollerozik;
– a (közterületen elhelyezett) szobrokra, emlékművekre felmászik, azok környezetébe matricákat ragaszt;
– gyepfelületre, parkosított területre, illetve zöldfelület céljára szánt területre gépjárművel behajt;
– a közterületen lévő gyepet, lágy és fásszárú növényzetet indokolatlanul, szakszerűtlenül megsebzi, csonkítja, engedély nélkül felszámolja…

Tovább is van, de nem mondjuk még, ennyi épp elég. Érthető és méltányolható a vásárhelyiek aggodalma, felháborodása.

Márki-Zay „spiclitörvénye” ugyanis ezer sebből vérzik. Nem nagy merészség kijelenteni, hogy arra ösztönözheti, sőt: arra ösztönzi a vásárhelyieket, hogy nagyítóval figyeljék egymást, apró-cseprő ügyekben (akár személyes viták miatt) jelentsék fel az önkormányzatnál, a polgármesternél szomszédaikat, haragosaikat vagy a nekik nem tetsző polgártársaikat. Igen, akiknél – szerintük – túl nagy a gaz, túl kopott a zászló, akik póráz nélkül sétáltatják a kutyulit, akik egy óvatlan pillanatban engedik egy szoborra kapaszkodni vagy rossz helyen labdázni a gyerkőcöt; vagy csak „úgy” használják Hódmezővásárhely elnevezését (mi van???), hogy az sértheti annak jóhírnevét… Hiszen ezért nemcsak polgármesteri dicséret, de még (köz)pénz is járhat, több tízezer, akár százezer forint. Ráadásul az új rendelet szerint az önkormányzat akár a névtelenséget, az anonimitást is biztosítja a feljelentgetőknek, tekintettel arra, hogy „személyazonosságuk feltárása nélkül” lehet érdeklődni arról, hogy a szolgáltatott bizonyíték („besúgás”) elég „erős-e” mondjuk egy bírósági, hatósági eljáráshoz…

Nem világos ugyanakkor, pontosan milyen jogcímen fog fizetni az önkormányzat azoknak, akik „megfelelő” bizonyítékot szolgáltatnak egy jogerős bírósági ítélethez, hatósági eljáráshoz példának okáért a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásról (lásd a fent felsorolt eseteket). A rendeletből az sem derül ki, ki és hol gyűjti majd (az akár névtelen) feljelentéseket, a konkrét bizonyítékokat és az „úgynevezett” bizonyítékokat, hol összesítik azokat, ki férhet hozzájuk. Netán a városházán dossziékat nyitnak a „renitens” vásárhelyiekről? Ki és hogyan biztosítja, hogy ezen eljárás(ok) során ne sérülhessenek, ne kerülhessenek veszélybe személyes adatok, azokkal illetéktelenek ne élhessenek vissza? Ki, hogyan, mi alapján dönti el, hogy miért és mennyi közpénzt fizet ki a város a feljelentgetőknek; tényleg egy személyben a polgármester? Milyen jogcímen, milyen megfontolások, milyen jogi jártasság alapján? Egyáltalán: honnan van erre pénze Vásárhelynek (és mennyi?), mikor Márki-Zay hónapok óta arról panaszkodik, hogy a csőd szélén táncol az önkormányzat: még mindig nincs meg a szeptemberi bérutalás fedezete, közel száz önkormányzati dolgozó illetményét vágták vissza 50-70 százalékkal májustól, és leépítési hullám is indulhat. A fizetésekre nincs pénz, a besúgókra van?

Mi lett veled, Hódmezővásárhely?

Illusztrációk: pixabay.com