Márki-Zay

Vásárhely polgármestere ismét átlépett egy morális határt: tudatosan és szándékosan politikai vitába akarja vonni Lázár János nem közszereplő feleségét és családját. Az országgyűlési képviselő hosszú idő óta még csak válaszra sem méltatja a gyűlöletkampányt folytató polgármestert, aki most kínjában a családot vette célba. Van még lejjebb, polgármester úr?

Ahogy arról múlt héten beszámoltunk, egyre mélyebbre süllyed Hódmezővásárhely polgármestere. Azon már meg sem lepődünk, hogy a városvezető sajtószerepléseiben nem is említi a városát, az azonban megdöbbentő, hogy Márki-Zay Péter az ATV vendégeként élő adásban ezúttal már nem is Lázár Jánost, hanem az országgyűlési képviselő pedagógusként dolgozó feleségét kezdte el szidni, ócska, kisstílű sejtetéseket megfogalmazva. A politikus a lemondott tankerületi igazgató támadásán keresztül vette célba Lázárné Megyeri Zita személyét és tevékenységét.

„Az ő általa [Balázs József által – a szerk.] felügyelt intézmények egyikében tanít Lázár János felesége mint tanár, és nyilvánvalóan nem fogja lelkesen ellenőrizni mondjuk Lázár János feleségét, hogy ő mit csinál egy tanóráján, és miről beszélget, dolgozik-e a gyerekekkel és a többi… Másokkal szemben ezt jól láthatóan megteszi” – állította a volt tankerületi igazgatóról, illetve a vásárhelyi Németh László Gimnázium tanáráról, Lázárné Megyeri Zitáról.

Kirohanását követően Árva László, a Németh László Gimnázium, Általános Iskola igazgatója nyílt levélben szólította fel a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökét, a jövőben pártpolitikai propagandájában semmilyen formában ne használja fel az iskolát, valamint tisztességes és magas színvonalú munkát végző pedagógusait. Márki-Zayt azonban nem hatotta meg a kérés, vasárnapi Facebook-prédikációjában még tovább ment, folytatta a Lázárné Megyeri Zita, valamint a Lázár család elleni politikai támadást. A láthatóan Lázár-fóbiában szenvedő polgármester – lehetetlenség összeszámolni, de vagy húsz alkalommal említette „igehirdetésében” Lázár nevét (!) – immár nemcsak az országgyűlési képviselő feleségét, de annak gyermekeit is öncélú közéleti csatározása részévé tette.

Márki-Zay azzal a gyenge és ostoba indoklással állt elő, hogy Lázárné Megyeri Zita szerinte közszereplőnek minősül, mivel „nyilvánvaló az ország közvéleménye megismerhette Lázár János feleségét”. Ezután olyan videórészleteket játszott be, amelyeken az országgyűlési képviselő felesége, illetve gyermekei szerepelnek. A vásárhelyi polgármester ezzel újra bebizonyította gátlástalanságát, azt, hogy nem ismer erkölcsi korlátokat, és hogy nem kenyere a jó ízlés!

Legelőször is le kell szögeznünk: Márki-Zay állításával szemben Lázárné Megyeri Zita nem közszereplő, ahogyan a képviselő gyermekei sem azok. Számos bírósági ítélet született arról az elmúlt években, hogy még a miniszterelnök és más közjogi méltóságok családtagjai sem (!) minősülnek közszereplőnek, ha nem látnak el közfeladatot, illetve nem viselnek közhivatalt. Az Alkotmánybíróság határozataiban következetesen kiáll amellett, hogy az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésében foglalt, az egyén magán- és családi élete, otthona, kapcsolattartása kiemelt védelme folytán a közszereplők (így a politikusok) közeli hozzátartozói is különösen védendők. E tekintetben a magánszféra védelmének lényegi eleme, hogy az érintett akarata ellenére mások oda ne hatolhassanak be, illetőleg be se tekinthessenek, valamint ne keverhessék bele öncélúan olyan közéleti vitákba a közszereplők közeli hozzátartozóit, amelyekhez semmi közük sincsen. Különösen gyalázatos, ha ezt valaki színtiszta politikai motiváltságból, számításból teszi!

Bárki könnyen beláthatja, hogy súlyos tévedésben van a vásárhelyi polgármester, ráadásul súlyos tévedésbe ejti a város lakosságát, ha arra célozgat, valaki azért és attól lesz közszereplő, mert egy politikus, közéleti személyiség videójában, netán csak egy átlagos Facebook-videóban feltűnik, szerepel. Ez alapján ugyanis gyakorlatilag bárki, mindenki közszereplő lenne, aki fent van a közösségi médiában és megjelent már videóban. (Megjegyezzük: különösen pikáns, hogy a portálunk ellen pereskedő Szabó családot éppen azzal védelmezi Márki-Zay, hogy szerinte annak ellenére sem közszereplők, hogy számos sajtóvideóban, sőt országos tévécsatornák műsoraiban jelentek meg nyíltan az ő politikai támogatóiként. Azt állítja, még az arcukat sem mutathatnánk meg, miközben az országos ellenzéki médiában ők ezt határozottan felvállalták. Mindeközben pedig a polgármester Lázár János feleségét, gyermekeit teszi közszemlére politikai videóiban. Ennyit a balliberális kettős mércéről…)

Ami a Márki-Zay által városvezetőhöz, úriemberhez és férfiemberhez méltatlan módon támadott Lázárné Megyeri Zitát illeti, e helyütt hangsúlyozzuk: az elmúlt húsz esztendő során semmilyen politikai megnyilvánulása nem volt, politikai kérdésben nem foglalt állást. Korábban egyetlen politikai párt, erő vagy szereplő sem vonta a helyi közéleti csatározások kereszttüzébe. Személyét és munkáját politikai oldaltól függetlenül mindenki tiszteli, határozott, következetes, de kedves és diákközpontú tanérként ismeri a város, aki mindent megtesz a tanulókért, és akit a diákjai is szeretnek.

Ahogy fentebb említettük, Lázárné Megyeri Zita következetesen távol tartotta magát a politizálástól, ugyanakkor civil szerepvállalása jelentősen gazdagította Vásárhely közösségét. A Tiszta Szívvel Egyesület, valamint a Tiszta Szívvel Egyesületért Közhasznú Alapítvány tagjaként, vezetőjeként megszámlálhatatlan jótékonysági esemény, rendezvény, adománygyűjtés szervezésében vállalt oroszlánrészt, amelyek bevételeit mindig a vásárhelyi gyermekekre, iskolákra és óvodákra fordították. Az utóbbi másfél évtizedben fél tucat játszóteret építettek, újítottak fel a vásárhelyi gyermekek, családok számára a Népkerttől a Damjanich utcán, az Európa Park komplexumán, a Széchenyi téren, a Mester és Szent László utcán át a Hódtói játszó-, extrém parkig, sportpályákig.

Márki-Zay Péternek azonban semmi sem szent és semmi sem drága, ha a saját politikai karrierjéről van szó. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a polgármesternél – mint azt korábban bemutattuk – senki sem használja fel, használja ki tudatosabban közéleti karrierépítésre a saját családját, könnyedén beláthatjuk: Márki-Zayt nem bántják a morális korlátok, vagy az erkölcsi tartás.

A vásárhelyi városvezetőnek amúgy ezer szerencséje, hogy Lázárné Megyeri Zita nem vállal politikai szerepet! Azok, akik ismerik őt, tudják: Márki-Zay felköthetné az alsóneműjét, ha Zita asszony közszereplő lenne, és a rá jellemző lényeglátással és határozottsággal fogalmazna meg politikai véleményt. Például arról, a korábban virágzó, fejlődő Vásárhely milyen irányba indult el az elmúlt két és fél évben, és mi módon kerítette uralmába a stílustalan és ízléstelen, megosztó gyűlölködés…