Berlinben megjelent hiánypótló kiadványban publikált Miklós Péter 3

A berlini Duncker & Humblot Kiadó gondozásában jelent meg az a rangos nemzetközi tudományos munka, amely a Habsburg Birodalom püspökei életrajzi lexikonsorozatának első kötete. A könyv szerzői között van Miklós Péter hódmezővásárhelyi múzeumigazgató is.

Széleskörű nemzetközi kooperációban folytatott egyháztörténeti kutatássorozat eredményei jelentek meg az idei év pünkösdjére az 1798-ban alapított berlini Duncker & Humblot Kiadó gondozásában. A több mint hétszáz oldalnyi német nyelvű kiadvány (Die Bischöfe der Donuaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon. Hg. von Rupert Klieber. Band I. Die röm. kath. Kirchenprovinczen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn, unter Mitarbeit von Péter Tusor. Duncker & Humblot, Berlin 2020.) célja a Habsburg-monarchia megyéspüspökeinek levéltári dokumentációra épülő életrajzainak publikálása.

Berlinben megjelent hiánypótló kiadványban publikált Miklós Péter

A Rupert Klieber professzor, a bécsi egyetem katolikus teológiai kara egyháztörténeti intézetének munkatársa által szerkesztett püspöklexikon magyarországi koordinátora Tusor Péter történészprofesszor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára volt. A reprezentatív kiállítású könyv – amely a legújabb kutatási eredményeket összegző modern egyháztörténeti életrajzgyűjtemény – osztrák, német, magyar, olasz, valamint szlovákiai és romániai szakemberek közreműködésével készült. A kötet szerzői között van Miklós Péter, a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatója, a szegedi egyetem pedagógusképző karának docense is, aki három csanádi püspök (Kőszeghy László, Bonnaz Sándor és Dessewffy Sándor) életpályáját foglalta össze.

Berlinben megjelent hiánypótló kiadványban publikált Miklós Péter 1 Berlinben megjelent hiánypótló kiadványban publikált Miklós Péter 2 Berlinben megjelent hiánypótló kiadványban publikált Miklós Péter 4 Berlinben megjelent hiánypótló kiadványban publikált Miklós Péter 5

Arany-Tóth Attila
közönségkapcsolati munkatárs
Emlékpont