Bán Csaba: Legyen a szívünkben panasz! 8

A trianoni békediktátum 100 éves évfordulóján a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség istentiszteleten emlékezett meg az 1920-as eseményekről és Magyarország sorstragédiájáról. 

Bán Csaba lelkész elmondta, hogy a mögöttünk hagyott évtizedek szenvedéseit elmondani, összefoglalni nem lehet. Elsősorban a trianoni határokon kívül rekedt, de az egész világon élő magyarság az anyaországban élő nemzettársakkal együtt megszenvedte a 20. századot.

Bán Csaba: Legyen a szívünkben panasz!

Legyen a szívünkben panasz!” – szólított fel a lelkipásztor. Kifejtette, hogy bár a panaszaink sokszor nem találtak meghallgatásra, azonban élnünk kell azzal a lehetőséggel, hogy a szenvedést, pusztulást, halált hozó múltbéli eseményeket elpanaszoljuk, és kiöntsük szívünket Isten előtt. „Ha az élet nem olyan, mint amilyennek az Isten az Ő választottjainak ígérte, akkor szabad hangot adni ennek. Ha nem keseregsz a jogtalan helyzeten, akkor hogyan fog jogossá, igazságossá válni?!” – tette fel a kérdést.

Bán Csaba: Legyen a szívünkben panasz! 2

Az istentiszteleten énekelt a Szejke-Barka Testvérpár, és verset szavalt Széni András, a Bethlen Gábor Gimnázium diákja. A megemlékezés végén a Tormay Cécile Polgári Kör tagjai rózsákat osztottak a híveknek, melyekkel közösen átsétáltak az országzászlóhoz.

Bán Csaba: Legyen a szívünkben panasz! 3

Bán Csaba: Legyen a szívünkben panasz! 9

Bán Csaba: Legyen a szívünkben panasz! 4

Bán Csaba: Legyen a szívünkben panasz! 5

Bán Csaba: Legyen a szívünkben panasz! 6

Bán Csaba: Legyen a szívünkben panasz! 7