Olvasói levél: tisztelnünk kell a hőseinket

Egy olvasónk, Détár Zoltán a közelgő Hősök Napja alkalmából az alábbi levelet küldte el szerkesztőségünknek, amit változtatás nélkül közlünk.

Hősök Napja alkalmából

A Kárpát-medencében élő magyar népnek szabadságáért, függetlenségéért folyamatosan küzdenie kellett. Ezek a sokszor túlerőben lévő ellenséggel vívott harcaink dicső győzelmeink mellett, sok kudarccal és véráldozattal jártak. Magyarország több mint ezer éves állami fennállása igazolja, hogy hőseink áldozatvállalása nem volt hiábavaló.

A Hősök emlékünnepét az 1924 évi XlV. törvénycikk rögzítette: minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli. Ennek ellenére az ünnepet 1945 -től a kommunista időszakban tilos volt megtartani. A rendszerváltás után újra lehet nyilvánosan emlékezni a hazáért elesett katonákra. A 2001-ben elfogadott LXlll. törvény a korábbi ünnep körét hivatalosan is kibővítette mindenkire: “akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért”.

Tisztelnünk kell hőseinket és készen kell állnunk arra, hogy azt a szellemiséget, amit apáink ránk örökítettek, tovább származtassuk a következő nemzedékekre. Ezért fordulok a Vitézi Rend nevében a családokhoz a következő felhívással: a járványhelyzet miatt elmaradó szervezett megemlékezések hiányában saját otthonukban emlékezzenek azokra, akik életüket és vérüket áldozták megmaradásunkért. Tegyék ezt annak szellemében:” Amikor bizonytalan a jövő, a múltból meríthetünk erőt a folytatáshoz”.

Détár Zoltán

VR NT vitézi hadnagy”