Változás a makói rendőrkapitányság élén

Május 18-tól Nagy Sándor rendőr alezredes, közrendvédelmi osztályvezető veszi át Palicz András helyét. A korábbi kapitánynak Farkas Éva Erzsébet is köszönetet mondott a munkájáért.

– Makó Város Önkormányzata és városunk polgárai nevében a mai napon köszönetemet fejeztem ki Palicz András rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos úrnak azért a lelkiismeretes és elkötelezett munkájáért, mellyel rendőrkapitányként 13 éven keresztül szolgálta városunk biztonságát és rendjét. Hivatásbeli szolgálatáért, emberi hozzáállásáért hálával tartozik közösségünk – írta oldalán a polgármester.