Soha nem tapasztalt akkora fejetlenséget egy hölgy, mint most a vásárhelyi városházán 3

Kihasználva a munkajogban való általános tudatlanságot, úgy tűnik, lényegében megvezeti Márki-Zay Péter a városi intézményben dolgozókat. A munkáltató nem kezdeményezhetne részmunkaidős foglalkoztatást félbérért, ezért minden alkalmazottal aláíratnak egy papírt, mintha a dolgozó maga kérné azt. Megfélemlítés és soha nem látott mértékű átverés Hódmezővásárhelyen!

Korábban a helyi Fidesz közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy az önkormányzat részmunkaidős foglalkoztatást próbál a városi intézményben dolgozókra erőltetni. Válaszul Márki-Zay Péter polgármester álhírterjesztéssel vádolta meg a Fideszt és a helyi sajtót, mondván mindez hazugság.

Utánanéztünk, és a helyzet sokkal súlyosabb: a jelek szerint a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat több száz dolgozóját vezeti most meg. Információink szerint a polgármesteri hivatal minden városi intézménynek kiadta, hogy a polgármester által vázolt lehetőségek közül választva minden munkavállalóval írassák alá a jogviszonyuk közös megegyezéssel történő megváltoztatását. A levelet egy olvasónk eljuttatta portálunkhoz, mi pedig megmutattuk egy jogásznak, segítsen értelmezni a város intézkedéseit.

– A Márki-Zay Péter által javasolt munkáltatói intézkedés semmilyen jogalappal nem bír – kezdte gondolatmenetét a lapunknak nyilatkozó jogász. Az önkormányzat által az intézményeknek küldött tájékoztatásban mindössze egyetlen jogszabályi hivatkozás szerepel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről. Szükséges rögzíteni, hogy a hivatkozott (mindösszesen 4. paragrafusból álló) Korm. rendelet kizárólag a veszélyhelyzet kihirdetéséről rendelkezik, semmilyen rendelkezést nem tartalmaz a közalkalmazottak munkavégzése körülményeinek változására, és ezek megváltoztatására sem ad semmilyen felhatalmazást. A polgármesternek, és a munkáltatói jogkör gyakorlójának, azaz az intézményvezetőnek sincs felhatalmazása a közalkalmazottak jogviszonyának egyoldalú módosítására, így nem csökkenheti egyoldalúan a munkaidejüket, nem csökkentheti egyoldalúan a fizetésüket, nem dolgoztathatja őket képzettségüknek nem megfelelő munkakörben. A veszélyhelyzet alatt hozott „a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekrőlszóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet csupán arra ad lehetőséget, hogy a  munkavállaló számára az  otthoni munkavégzést és a  távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti a munkáltató. Egyéb egyoldalú, a munkavállalót hátrányosan érintő intézkedésre nincs lehetősége a munkáltatónak – részletezte szakértő.

A problémák azonban itt még korántsem érnek véget, sőt, itt derül ki Márki-Zayék igazi átverése.

– A levél továbbá tartalmazza, hogy az „intézményen belüli teljes idejű munkavégzésre és ezáltal teljes bérre senki nem jogosult.” E megállapítás szintén nélkülöz bármiféle jogalapot, hiszen sem a veszélyhelyzet kihirdetése óta született jogszabályok, sem a korábban már hatályos vonatkozó jogszabályok efféle rendelkezést nem tartalmaznak. A munkáltató nem rendelhet el egyoldalúan részmunkaidőt. A Márki-Zay Péter által javasolt munkáltatói intézkedés végrehajtása is kifogásolható, hiszen ez rendkívül alattomos módon történik, ami ellenkezik a rendeltetésszerű joggyakorlás elvével. Fő szabály szerint a közalkalmazott jogviszonyának módosítása kizárólag közös megegyezéssel történhet. Az általa kezdeményezett valójában egyoldalú jogviszonymódosítást akként próbálja leplezni, hogy fenyegető, kényszerítő erőt – hiszen a felkínált lehetőségek közül kötelező választani – alkalmaz, és aláírat egy nyilatkozatot, amely szövegezése szerint már az érintett közalkalmazott kezdeményezi, kéri jogviszonya módosítását, amelynek folyományaként közös megegyezéssel majd módosítják a jogviszonyt – emelte ki a Promenádnak nyilatkozó szakértő.

Hozzátette: a jog szerint a munkavállalót a képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkakörben kell foglalkoztatni, arra nincs jogszabályi felhatalmazás, hogy a ennek meg nem megfelelő munkakörben foglalkoztasson munkavállalókat. A munkáltató tehát nem kényszeríthet senkit arra, hogy végzettségével ellentétben a város közterületein szemetet szedjen, vagy a városi mobil munkacsoportban jelentkezzen valamilyen általa nem is ismert munkára.

A polgármester által sokszor hangoztatott, azaz lényegében általa kitalált és az intézményrendszerre erőltetett jogviszonyváltozás tehát a jelek szerint úgy történik, hogy kihasználva a munkavállalók tudatlanságát, megfélemlítik a munkavállalókat és aláíratnak velük egy olyan papírt, mintha ők maguk kezdeményezték volna a foglalkoztatási jogviszonyuk változását. Mindezt jellemzően úgy, hogy a felelősséget nem a polgármester viszi el, hanem az intézményvezetőkre delegálja. Nem lepődnénk meg, ha perek tucatjai indulnánk. Ez Hódmezővásárhely demokráciája, ez Márki-Zay Péter valódi arca!

300 önkormányzati dolgozót vernek át Hódmezővásárhelyen 2

300 önkormányzati dolgozót vernek át Hódmezővásárhelyen 1

300 önkormányzati dolgozót vernek át Hódmezővásárhelyen

Fotó: Archív