Vigyázz, kész, futás!

Míg Hódmezővásárhelyen semmilyen szigorítást nem vezettek be a hosszúhétvégére, addig Szegeden fokozottan figyelnek a lakosok egészségére. Sportolni, és kutyát sétáltatni is maximum 1 órán keresztül lehet.

A szeged.hu azt írja, hogy a Botka László polgármester által hozott rendeletek péntek 13 órától vannak érvényben.

Ezeket a szigorításokat kell betartaniuk a szegedieknek:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 16/2020.(IV.10.) rendelete a 2020. április 10. napjától 2020. április 13. napjáig terjedő időszakra vonatkozó kijárási korlátozást szigorító intézkedésekről

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, továbbá a 95/2020. (IV.9.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján eljárva a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) E rendelet célja, hogy a 2020. április 10. és 13. napja közötti húsvéti ünnepi időszakban a lakosság kijárását korlátozza, a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatti megbetegedések terjedésének megelőzése céljából, a koronavírus továbbterjedésének megakadályozása érdekében, és a kötelező érvényű közösségi együttélés magatartási szabályainak megállapításával elősegítse a lakosság egészségének megőrzését.

(2) A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására – a 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: a Korm. rendelet) foglaltakhoz képest szigorított –, az e Rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

(3) A (2) bekezdés szerinti alapos indok:

a.) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységek,

b.) egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybe vétele,

c.) egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen, legfeljebb napi 1 órában,

d.) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

e.) az élelmiszert árusító üzletben történő vásárlás,

f.) a gyógyszertárban, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

g.) a nemzeti dohányboltban történő vásárlás 15.00 óráig,

h.) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

i.) legszükségesebb esetben a postai szolgáltatás igénybevétele,

j.) az állatok ellátása, a házi állat közterületi sétáltatása legfeljebb napi 1 órában, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

k.) szülői jogok gyakorlása,

l.) segítségnyújtás a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy részére,

m.) a hitéleti tevékenység gyakorlása legfeljebb napi egy alkalommal,

n.) azon vendéglátó üzletek felkeresése, amelyek alkalmasak az üzlethelyiségen kívüli élelmiszer/étel kiadására, illetve kiszállítására.

(4) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén az 1 § (3) bekezdésében foglalt üzletek kivételével a kereskedelmi, szolgáltató és egyéb tevékenységet folytató üzletekben/egységekben/helyi piacokon 2020. április 13. 24.00 óráig tartózkodni – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos.

  1. §

E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a Korm. rendelet 8. § és 9. §-a szerinti módon a Rendőrség ellenőrizheti.

  1. §

(1) Jelen Rendelet a kihirdetése napján 13:00 órakor lép hatályba.

(2) Jelen Rendelet 2020. április 14. napján hatályát veszti.

Székesfehérvár is szigorít

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András élt a kormány által adott szigorítási lehetőségekkel: 10 méteres távolságban egymástól lehet csak az utcán tartózkodni, kötelező maszkot hordani, közterületről pedig kitiltják a gyerekeket – írja az atv.hu.

“A pénteki napon 14:00 órától április 13-án (hétfőn) 24:00 óráig a közterület használatára vonatkozó – az állami szabályokhoz képest további – szigorításokat rendeltem el, és – a kedd utáni időszakra is tekintettel – ajánlásokat fogalmaztam meg” – írja.

A rendelkezések között szerepel többek között, hogy:

– Székesfehérváron a közterületeken és közparkokban tartózkodni, illetve a lakhelyet és tartózkodási helyet elhagyni csak alapos indokkal lehet, valamint mindenfajta csoportosulást kötelezően kerülni kell,

– a 18 év alattiaknak 20 órától másnap reggel 6 óráig nem használhatják a közterületeket,

– háziállatot sétáltatni kizárólag a lakóhely, tartózkodási hely vagy magánlakás bejáratától számított 1000 méteres körzeten belül, maximum 30 perc időtartamban lehet,

– közterületen – a nem egy háztartásban élők kivételével – kizárólag egyedül, más személytől legalább 10 méteres távolságot tartva lehet tartózkodni,

– közterületen sporttevékenységet kizárólag egyedül, kizárólag a lakóhely, tartózkodási hely vagy magánlakás bejáratától számított 1000 méteres körzeten belül, és más személytől legalább 10 méteres távolságot tartva lehet végezni,

– közterületeken kötelező a védőmaszk, vagy más az orr és a száj eltakarására alkalmas textil viselete.

A polgármester szerint kiemelten fontos most a járvány lassítása, az egészségügyi ellátórendszer, különösen a fehérvári Szent György Kórház tehermentesítése. Ennek a küzdelemnek az eredményessége érdekében álláspontja szerint pedig szigorításokra van szükség. A fideszes városvezető úgy tapasztalja, hogy az emberek többsége támogatja a szigorúbb intézkedéseket, és bár csak rövid időre írhatja elő kötelezően, javasolja, hogy húsvét után is ez alapján járjanak el az emberek.

Vásárhely lakossága is szigorításokat várt

Megnéztük Márki-Zay Péter Facebook oldalát, illetve felkerestük a polgármesteri hivatal közösségi felületét is, ahol a kommentelők többsége felháborodott, hogy nincsenek intézkedések Vásárhelyen. A legtöbben a Mártélyi Holtág lezárását szeretnék, hiszen ebben a jó időben rengetegen keresik fel a vízpartot.

Fotó: illusztráció