Olvasói levél: MZP beleverte a csúfot a Kétfarkú Kutyákba

Rapcsák András, a HVSZ Zrt. igazgatóságának egykori elnöke az alábbi olvasói levelet juttatta el szerkesztőségünknek. Az írást változtatás nélkül közöljük.

„Ebből elég!

Az elmúlt hetekben Márki-Zay Péter a városi cégek átvilágításával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót. Ezen az eseményen a polgármester, és az újonnan megválasztott cégvezetés hosszasan bírálta személyemet mint a HVSZ Zrt. igazgatóságának egykori elnökét, és mint az informatikai részegység vezetőjét. A sajtótájékoztatón, majd a később tartott Facebook élő bejelentkezésében a polgármester és az újonnan megválasztott cégvezetés olyan módon minősített engem név szerint, mely számomra elfogadhatatlan. Ezért éreztem úgy, hogy a tisztánlátás érdekében meg kell szólalnom az ügyben: hallgattassék meg a másik fél is. 

Az eltávolításommal kapcsolatban a polgármester azt állítja, hogy ennek a megalázó felmondásnak megvoltak az okai, azonban ezeket én határozattan cáfolom, és ennek megfelelően, a felmondásomban szereplő igazságtalan, megalapozatlan, koholt vádakat az igazságszolgáltatás előtt támadom. Nem célom most ezeket, a sajtótájékoztatón elhangzott rágalmakat tételesen cáfolni, megteszem majd a bíróság előtt abban a biztos tudatban, hogy az igazság győzni fog.

A tisztánlátás érdekében, azonban fontosnak tartom rávilágítani arra, milyen valódi okok állnak a politikai színjáték mögött, és milyen módszereket használ a polgármester és köre érdekeik érvényesítésére. Megsemmisítésem szándékának valódi oka ugyanis nem az, hogy az egykor általam vezetett céggel kapcsolatban milyen állítólagos szabálytalanságokat tárt fel az átvilágítás, sokkal inkább húzódik mögötte személyes sértettség, amit városunk elő embere azért táplál, mert nem sikerült a táborába állítania. Márki-Zay Péter azt állítja nem akartam vele együtt dolgozni, és ebben igaza van. De ahogyan oly sokszor, úgy ebben az állításában is csak rész igazságot fogalmaz meg, mellyel szándékosan éppen a lényegről igyekszik elterelni a figyelmet. A lényeg az, hogy ő pontosan tudja: a város első emberét és az általam vezetett cég tulajdonosi képviselőjét megillető lojalitással és bizalommal fordultam felé két évvel ezelőtti megválasztásakor. Rövidtávon azonban kiderült, hogy az együttműködés számára nem azt jelenti, amit nekem, és ha nem válok besúgóvá, ha nem kínálom tálcán az előző városvezetés vélt vagy valós hibáit, akkor könnyen válhatok ellenséggé az új polgármester szemében. Ez, valamint a szakmaiatlan és szabálytalan döntések, kirakat intézkedések sora, melyeket testközelből néztem végig, változtatták meg időközben a hozzáállásomat Márki-Zay Péterhez és az általa felállított rendszerhez. Őszintén úgy éreztem, ártanak a városnak, amelyben élek, és amelyet szeretek. 

De mit számít az, hogy Rapcsák András együtt akar-e működni vagy sem? Mit számít az, hogy Rapcsák András egyetért-e vagy sem Márki-Zay Péterrel? Elég ok-e ez ahhoz, hogy a polgármester és segédei engem, a másképp gondolkodót a teljes megsemmisítés szándékával, azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással, egyik napról a másikra elküldjenek az állásomból, egy olyan városi cégtől, melyet évek óta a legjobb tudásom szerint, eredményesen vezettem és attól a részegységtől, melyet magam építettem fel teljesen a nulláról?

Ráadásul Márki-Zay Péter nem elégszik meg azzal, hogy kirúgásommal megaláz, a családom és saját megélhetésemet sodorja veszélybe. Ő tovább megy és hónapokkal a felmondásom után úgy érzi, utánam kell nyúlnia, és mint oly sokszor, újra a nagyágyúhoz, a nyilvánossághoz fordul. És a nagynyilvánosság előtt, egy hamisítatlan show műsor keretében ráncigálja elő a nevemet, és rágalmaz meg hosszan, részletesen, olyan bosszúszomjas élvezettel, amely a történelem legsötétebb korszakait idézi. 

Márki-Zay egy álca mögé bújik, azt mondja: mindenkit megillet a tájékoztatás a város közügyeivel kapcsolatban, és ez így is van, csakhogy amit csinál, az minden, csak nem kiegyensúlyozott tájékoztatás. Ez nem több, mint nyilvános megalázás, megszégyenítés a másik ember megsemmisítésének szándékával. A tények elferdítése, rágalmazás. Nem akarom magam túlbecsülni: nem csak engem illet meg ezzel a polgármester, pedagógusok, egyházi előljárók, orvosok, más, sokak által megbecsült emberek szenvedtek már az elmúlt két évben a polgármester ezen módszerétől. És egy ilyen esetben, ha a rágalmazott ember lelkiismerete tiszta is marad, a felelőtlenül, rosszindulatból kimondott szavaknak bizony óriási hatalmuk van, általuk gyűlölet szítható, általuk megtörhet az ember.

És akkor kérdezem én: hol itt a változás, hol itt az emberség? Van, aki nem látja, hogy Márki-Zay Istent játszik, mások felett egyoldalúan ítél és népharagot gerjeszt? Hát ilyen lenne egy igaz, keresztény ember, amilyennek ő magát mutatni akarja?

Én nem hiszem. 

Úgy érzem azonban Márki-Zay tervébe most hiba csúszott, hiszen engem ebben a városban jól ismernek, és való igaz, hogy vannak hibáim, és a temperamentumom számos félreértésre, konfliktusra adhat okot, de azzal senki nem vádolhat, hogy a munkámat nem a legnagyobb odaadással és legjobb tudásom szerint végzem. Érdekes módon Márki Zay az alábbi tényekkel kapcsolatban nem hozza összefüggésbe a nevem: a HVSZ Zrt-nél 2008-tól kezdtem dolgozni, ahol lépéséről lépésre építettem fel egy 100M forint árbevételt elérő informatikai részegységet. 2014 évtől lettem az igazgatóság elnöke, mely a cég operatív vezetését jelentette egy olyan kritikus időszakban, amikor a bankok a csőd szélére sodorták a vállalatot. A 2013-as év adózott eredménye mínusz 231.590eFt volt, míg a 2018-as év ugyanezen mutatója plusz 231.163eFt. A vállalat 6,5Mrd forintos vagyon felett rendelkezett, melynek felügyelete és megőrzése komoly teljesítményt igényelt mindenkitől.  A kiemelkedő pozitív eredmény mögött, a cég munkatársainak, az igazgatóságnak és a korábbi önkormányzati és hivatali vezetőknek kitartó és odaadó munkája áll. Talán nem túlzás azt állítanom, hogy  saját cégvezetői szerepem is jelentős abban, hogy ez a vállalat mára stabilizálódott és a város lakosságát szolgálhatja. 

Nekem ugyanis mindig Hódmezővásárhely volt az első, úgy, ahogyan édesapámnak és családomnak is több generációra visszamenőleg. Márki-Zay Péterrel ellentétben, én 30 éve hordozom hátamon Hódmezővásárhely sorsának keresztjét. Még édesapám oldalán megtanultam mit jelent dolgozni és küzdeni a városért, és azt is hogy a politikai színtéren nem mindig az igazság jut érvényre. Egy nagy formátumú politikus gyerekének lenni nagyon nehéz teher, hogy haszonélvezője lettem volna ennek a helyzetnek, távolról sem igaz. Apám az életét adta ezért a városért, de a halálával nem zárult le a Rapcsákok politikai érintettsége, hiszen az egymással versengő politikai erők mindig próbálták a nevét saját céljaik elérése érdekében használni. 

Most sincs ez másképp.

Jóhiszeműen merem csak remélni, hogy nevem kéjes ismételgetésével, folyamatos besározásával polgármesterünknek „csupán” az a célja, hogy rajtam bosszút álljon, nem pedig az, hogy dr. Rapcsák András polgármester nimbuszát erodálja a város polgárai előtt. Több mint két éve piszkos politikai trükkökkel próbálkozik ellehetetleníteni, de nem fogom hagyni, hogy megtörjön, ő nem ítélkezhet felettem. Munkámmal amíg tehetem, a várost szolgálom, édesapám nevét büszkén viselem és példaértékű tetteit minden erőmmel fenntartom az utókornak.

Rapcsák András”