Hátrányos helyzetűek integrálása a munkaerőpiacra a Lendület Szövetkezetnél

A Szövetkezet a jelen projekt keretében felvett és betanított hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra juttatását tűzte ki célul. Ezt a tevékenységet a későbbiekben szeretné folytatni, újabb emberek számára biztosítva lehetőséget, hogy kitörjenek helyzetükből, és aktív munkaerővé válhassanak.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében  valósul meg 42,16 millió forint vissza nem térítendő támogatással.

A projektről bővebb információt a www.lenduletszov.hu oldalon olvashatnak.

A Szövetkezet klaszter jelleggel működő vállalkozásként lép a piacra, pékáru termelési láncba csatlakozva. Szolgáltatásokat biztosít, friss és fagyasztott áru csomagolást és ládamosó tevékenységet végez. Az elsődleges vevő a Flamand Pékáru Kft. A későbbiekben más vevőkör felé is nyithat a Szövetkezet. Az elsődleges értékesítési csatorna a pékség telephelyén belül lezajló közvetlen árumozgatással lesz kihasználva. A Szövetkezet üzleti és társadalmi tevékenységet is végez.

Hátrányos helyzetűek integrálása a munkaerőpiacra a Lendület Szövetkezetnél 1

A Szövetkezet gazdasági szerepvállalásának fő célja, a szervezet önfinanszírozhatóvá tétele.  A Szövetkezet létrehozásának, működtetésének céljai két, egymásba fonódó vonalon mozognak: gazdasági és társadalmi célú eredményeket kíván elérni, mindkettőt elsődlegesen közösségi viszonylatban. A jövedelemtöbblet felhasználásával a közösség tagjainak biztosít javakat, lehetőséget. A bevételek költségek feletti részét a Szövetkezet fejlesztésre és szociális (társadalmi célú) tevékenységre fordítja. A társadalmi szerepvállalásának célja a hátrányos helyzetű lakosság elérése, számukra megfelelő lehetőségek biztosítása. A humán erőforrás gazdálkodás tervezésének alapja, azoknak a hátrányos helyzetű embereknek az alkalmazása, akik képesek és hajlandóak a vállalt munka elvégzésére, a képességek megszerzésére. A fennmaradás, a hosszú távú fenntarthatóság miatt a működést a fedezeti pont feletti értéken kell megvalósítani. A színvonal megtartása mellett nem a jövedelmezőség fokozása, hanem az alkalmazotti létszám növelése, valamint a belépők felkészítése a cél. A támogatott időszak végeztével a társadalmi és gazdasági szerepvállalás erősödik a bérszínvonal megtartása mellett. A célok sikerességéhez járul hozzá az is, hogy a beruházás tervezésekor az üzemeltetésre vonatkozóan üzleti szemléletű terv készült, melyben meghatározásra került az az üzemi mennyiség és ár, amely mellett a tevékenysége hosszú távon, sikeresen fenntartható.

Hátrányos helyzetűek integrálása a munkaerőpiacra a Lendület Szövetkezetnél 2

Tervezhetően részesít támogatásban sui generis jogviszonyban foglalkoztatottakat és képzésen résztvevőket. Közvetlen anyagjellegű támogatást biztosít rászorulók részére. A közvetlen támogatás mellett erőfeszítéseket tesz a hátrányos helyzetűek irányában fennálló előítéletek mérséklésére, lehetőséget teremt számukra a helyzetükből való kilépésre.

Hátrányos helyzetűek integrálása a munkaerőpiacra a Lendület Szövetkezetnél 3

A beruházás támogatásból valósul meg, az üzemeltetési költségek közül 9 ember bére támogatott.

Az üzemeltetés alatt használatba venni tervezett gépek költségei: 1 darab csomagológép, a csomagológéphez tartozó munkaszalag, 1 darab ládamosó berendezés és 1 darab szakaszos fólia felülnyomtató berendezés.

 

Projekt elnevezése: Hátrányos helyzetűek integrálása a munkaerőpiacra a Lendület Szövetkezetnél

Projekt azonosító száma: GINOP-5.1.3-16-2018-00233

Hátrányos helyzetűek integrálása a munkaerőpiacra a Lendület Szövetkezetnél 4