Lázár János a fenntartható fejlesztésekre kérte Földeákot

Új művelődési házat, szociális bérlakásokat is építene, illetve felújítaná az önkormányzati intézményeket és a község „főútját” a földeáki képviselő-testület, derült ki a ma esti, személyeskedéssel tarkított ülésen bemutatott 2024-ig tartó gazdaságfejlesztési programból. A tervek megvalósulása a pályázati lehetőségektől függ. Lázár János azt kérte: fenntartható fejlesztésekben gondolkodjanak – írja a Makó Híradó.

Hajnal Gábor az ülés elején köszönetet mondott a kormánynak és az ülésen jelen lévő Lázár János országgyűlési képviselőnek az eddigi segítségért. A fejlesztési program változó, hiszen élni kívánnak a leendő pályázatokkal. A polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak nincs hitele, ezért bár néhány pályázat megdrágul az idők folyamán, de a testület ezt a korábbi megtakarításaiból fedezni tudja majd.

A testület tagjai és az érdeklődők megtekintettek azt a prezentációt, melyben a megvalósult fejlesztések és a tervek is szerepeltek.

Hajnal Gábor így szólt a bölcsőde, egészségház, idősek napközi otthona, és az „öreg” óvoda felújításáról. Elmondta, s bemutatta, hogy kilenc személyes kisbuszt tudtak beszerezni a közmunkaprogram keretében (70 közmunkás dolgozik a faluban) és nyertek pénzt egy 17+1-es buszra, melyet osztálykirándulásokra, úszásoktatásra járásra és egyebekre használnak. A Návay iskola felújítását, bővítését a kormányzat támogatása tette lehetővé. Megépült a műfüves pálya, mely nagyon jó kihasználtsággal működik. A régi piactér helyén szabadidő park épült, új tűzoltó autót vásároltak egy magyar-román határon átnyúló pályázat segítségével. Felavatták az 1956-os emlékművet, mely az önkormányzat régi vágya volt. Megújult az I. és II. világháborús emlékmű, elkészült az új piac, mely átadás előtt áll. Reméli, hogy a hibajavítás után februárban felavathatják. A legnagyobb fejlesztés azonban a szennyvízhálózat építése volt.

A testület fejlesztési program legfontosabb eleme a sportcsarnok megépítése, mely ha minden jól megy tavasszal megkezdődhet. – Nagyon várjuk, de nem csak mi, hanem a focisták is és a teniszoktatás iránt is érdeklődnek – mondta.

Tervezik a Gagarin utcai napközis épület homlokzatfelújítását és két tanteremmel való bővítését. A Szent László téri iskolaépület tetőszerkezete felújítását és nyílászárói cseréjét is tervezik, közösen a tankerülettel. Esetleg tájházzá alakítanák a tanműhelyet, melyet szintén felújítanának. Modernizálnák az óvodai konyhát, az idősek napközi otthonánál udvari tárolóhelyiséget építenének. Bölcsődei udvari játékokat is vásárolnának, de felújítanák a csoportszobákat is, illetve új, modern művelődési házat építenének. Esetleg felújítanák, ha az új építésére nincs lehetőség. A községháza homlokzatát is átalakítanák, de felújítanák a négylakásos pedagógus, illetve az orvosi és a rendőrségi szolgálati lakásokat. És szociális bérlakásokat is építenének, ha lesz rá lehetőség. Felújítanák a Szent László téri üzletek tetőszerkezetét, bővítenék a játszópark eszközeit és a fejlesztés közt szerepel egy kerékpárút építése leginkább Makó és Óföldeák, de elképzelhető, hogy Vásárhely felé.

Lázár János, aki gratulált az új képviselő-testületnek a megválasztásukhoz, megfontolásra javasolta a fenntarthatóságot, kérte, hogy csak olyat hozzanak létre mely fenntartása nem okoz nagy terhet a helybélieknek. – Világosan kell látni, hogy Magyarországon ma 5 százalékos a növekedés, de nem biztos, hogy ez mindig így lesz. Azaz azok a jó beruházások, melyek pénzt termelnek – hívta fel rá a figyelmet. – Ma a község adóbevétele 55 millió forint, de 300 milliót költenek. A különbséget az állam állja, így foglalkozniuk kellene azzal, hogyan lehet növelni a bevételeket, s csökkenteni a költségeket. Hiszen az állami pénzbőség, az uniós támogatások nem tartanak örökké – fogalmazott. – 2010-ben Földeákon 221, míg tavaly – köszönhetően az autópályának is – 27 állás nélküli volt a faluban, azaz aki itt lakik, az belátható távolságon belül kap munkát. Az elmúlt 8-9 esztendőnek Földeák nyertese volt.

Lázár János bölcs dolognak tartja a bölcsőde, óvoda, iskola fejlesztését, hiszen Földeák jövőjét a gyerekek jelentik. Biztosnak látszik, hogy évente egy osztálynyi gyerek születik a faluban. Úgy látta, hogy az óvoda-, iskolafejlesztéssel eddig is jó úton járt a helyi testület. De hangsúlyosnak tartja az idős-gondozást. A térség országgyűlési képviselője elmondta azt is, hogy szívügyének tartja egy új közösségi ház, új művelődési ház létesítését. Ez szerinte ebben a ciklusban megvalósulhat. Azt mondta, hogy nyitott kapukat dönget a testület, amikor Óföldeák és Földeák között kerékpárutat akar, közbenjárására a Közút az idén felújítja a két település közötti utat. Kérte, hogy az önkormányzat segítse a maga erejével a helyi vállalkozásokat, hogy nőjön azok száma, akik majdan az adóbevételeket is növelik.

Szabóné Bánfi Erika képviselő több ponton is bírálta a polgármester által összeállított fejlesztési programot, leginkább annak formai részét, de azt is mondta, hogy ez a program megegyezik az előző öt évivel, s azt mondta, hogy ezek miatt nem tudja azt majd azt elfogadni. Hajnal Gábor válaszként elmondta, az intézményvezetőkkel egyeztettek, ahogy megtette ezt ő a többi képviselővel is egy baráti beszélgetés keretében. Horváth Éva képviselő Szabóné Bánfi Erikától azt kérdezte, hogy a bizottsági ülésen miért nem mondta el a véleményét. Azt mondta, hogy ez csak Szabóné lejárató kampánya Lázár János előtt. Herczegné Varga Anikó képviselő szerint ez egy parttalan vita, az anyagot továbbtárgyalásra javasolta, azzal, hogy az anyag hibáit javítsák ki. Dr. Varga Károly képviselő pedig azt mondta, hogy Szabóné Bánfi Erika hozzászólását ellenségesnek tartja.

A testület végül arról döntött, hogy a következő ülésen újra megtárgyalja a község 2024-ig szóló gazdaságfejlesztési programját.

A képviselők az ülés befejező részében elfogadták a társadalmi szervezetek az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról, illetve az alapítványok működéséről szóló beszámolókat.

Forrás és fotó: makohirado.hu