„Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” - Megalakult a Hódmezővásárhelyi Tormay Cécile Polgári Kör 2

Tíz hódmezővásárhelyi hölgy összefogásával egy új polgári kör alakult Vásárhelyen. A Tormay Cécile Polgári Kör célja a névadó írónő irodalmi és közéleti munkásságának megismerése, a magyar kulturális, ezen belül a vásárhelyi értékek mentése és ápolása, illetve a Trianon emlékév kapcsán a történelmi emlékezet ébrentartása. Az új közösség péntek délután tartotta bemutatkozó sajtótájékoztatóját.

Tormay Cécile, a Nobel-díjra jelölt írónő

Tormay Cécile a 20. századi nemzeti irodalmunk egyik kimagasló alakja volt, akit kétszer is Nobel-díjra jelöltek. Emellett meghatározó szereplője volt a két világháború közötti magyar közéletnek, 1918-ban vezetésével alakult meg a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége. A hódmezővásárhelyi asszonyok szinte az elsők között csatlakoztak a budapesti székhelyű MANSz-hoz. Tormay Cécile ennek köszönhetően többször is járt városunkban: először 1921. november 12-13-án töltött itt két napot, majd 1925. január 17-én, 1926. november 13-14-én, és utoljára 1931. június 7-én, a hódmezővásárhelyi vándorgyűlés alkalmával érkezett Vásárhelyre.

A MANSz ugyanazt tette, amit a Tormay Cécile Polgári Kör tagjai is szeretnének: értéket őrzött és mentett, összefogott egy nemzeti–polgári oldalt, amely ugyanazon értékek mentén élte az életét. Mindezt 25 éven keresztül sikeresen vitte véghez, ezért példa lehet az újonnan megalakult közösség számára.

A Tormay Cécile Polgári Kör tagjai

A Tormay Cécile Polgári Kör tagjai valamennyien olyan hölgyek, asszonyok, akik értékteremtéssel foglalkoztak vagy foglalkoznak még ma is. Ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert van néhány idősebb tag, akik már nem mozognak a munka világában, de tapasztalataikkal, tudásukkal tudják segíteni a kört. A tagság másik része mind egytől–egyig olyan dolgozó nő és/vagy családanya is egyben, akik a munkájuk során közösségépítéssel, értékteremtéssel, családokkal, gyermekekkel foglalkozik.

„Alapvetően az volt a cél, hogy egy baráti társaságot hozzunk létre, és ebbe hölgyeket hívjunk meg, mert elég kevés olyan csoportosulás van ma Magyarországon, amely kizárólag kulturális vonalon működik, és csak nők a tagjai. Az elmúlt 100 évben ugyanakkor számos példa volt arra, hogy különböző célokkal, felekezeti vagy foglalkozási alapon jöttek létre nőegyletek. Vásárhelyen is több nőegylet működött a két világháború között, ezért ezt is szeretnénk egy kicsit feleleveníteni. Emellett én hiszek abban, hogy ezekben a hölgyekben, asszonyokban, akik hívásomra csatlakoztak ehhez a körhöz, van annyi érték, amellyel példát tudunk mutatni az embertársainknak, leginkább a fiatalabb generációknak” – tudtuk meg Nagy Gyöngyitől.

Dr. Tóth Györgyné Aranyossy Ildikó elmondta, hogy az köti a legjobban a Tormay Cécile Polgári Körhöz, hogy amikor Tormay Cécile 1926-ban Vásárhelyen járt, éppen az ő nagybátyja – aki akkor a Bethlen Gábor Református Gimnázium Önképzőkörének a vezetője volt – fogadta az írónőt, és ő köszöntette ünnepi beszéddel a Fekete Sasban. Ez az írás fenn is maradt, és a polgári kör egyik ereklyéje lesz. Nagyon fontos számára, hogy tősgyökeres vásárhelyiként megőrizze az itteni értékeket, és továbbvigye családja értékrendjét.

Faragóné Szénásy Emese, nyugdíjazott gimnáziumi tanár kifejtette, hogy mindig is közösségi ember volt. „Az ember ahhoz a közösséghez tud tartozni igazán, akikkel az értékrendje azonos. Úgy értékeltem, hogy ennek az új közösségnek az értékrendje egyezik az enyémmel: ez egy keresztény, nemzeti közösség” – mondta el a tanárnő, aki hozzátette, hogy a meglévő emberi kapcsolataival tud a Tormay Cécile Polgári Kör segítségére lenni. Aktív tanári pályafutása során minden osztályát elvitte Erdélybe, így tanári és vallási kapcsolatokat is sikerült kialakítania.

„Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” - Megalakult a Hódmezővásárhelyi Tormay Cécile Polgári Kör 1

A közösség céljai

Az újonnan megalakult polgári kör három célt tűzött ki maga elé. Az egyik az, hogy megismerkedjenek Tormay Cécile írónő műveivel, közéleti munkásságával, amely példaként áll előttük. Szeretnének továbbá valamennyi olyan elfeledett, méltatlanul elhallgatott magyar író és írónő munkásságával megismerkedni, akik csak nagyon ritkán kerülnek a „rivaldafénybe”, mégis nemzeti irodalmunk oszlopos tagjai. Ilyen például Gulácsy Irén, Szentmihályiné Szabó Mária, Nyirő József, Wass Albert, vagy éppen Reményik Sándor.

A másik ösztönző a trianoni békeszerződés 100. évfordulója. „Úgy érezzük, hogy azon túl, hogy irodalomszerető emberek vagyunk, gondolnunk kell erre az évfordulóra is, hiszen szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy a 100. évfordulón itt vagyunk! Azok az írók, akikre szeretnénk figyelni, valamennyien foglalkoztak műveikben Trianonnal. És szeretnénk ebben az évben számba venni, hogy mi történt ezalatt a 100 év alatt, honnan jöttünk, hová jutottunk ebben a száz esztendőben, mit tanultunk és mit kellene még megtanulnunk ennek a 100 évnek a hozományából” – mondta el Nagy Gyöngyi, a Tormay Cécile Polgári Kör egyik alapító tagja.

A tíz hölgy harmadik motivációja pedig az volt, hogy nem valami ellen, hanem valami mellett szeretnének kiállni. Valami mellett, ami egyaránt fontos a magyar embernek és a vásárhelyi embernek. Ezek pedig a legfontosabb emberi értékeink, úgy mint a gyermekeink, a családunk jövőjének biztosítása, a hazánk és a szülőhelyünk, a városunk szeretete és értékeinek felmutatása, és természetesen ami a legfontosabb, mindezt egy olyan keresztény–polgári közösségben képzelik el, ahol van becsülete a hagyományainknak és az egymás iránti tiszteletnek is. Bizonyos időközönként nyilvános programjaik is lesznek, amelyek tükrözni fogják a céljaikat.

„Különböző felekezetből érkező keresztények vagyunk, és mindannyian elmondhatjuk magunkról, hogy vasárnaponként gyülekezetbe járunk, a gyülekezetünkért élünk, abban szolgálunk és áldozatkészek vagyunk. Ezt szeretnénk csinálni együtt is, egy nagy adag női energiával. Összefogunk, összeadjuk, amink van, a kulturális értékünket, a hitünket, és a bennünk munkálkodó Szentlélek erejét. Az irodalmi tevékenységünk nem csak abban merülne ki, hogy megismerjük azt az irodalmat, amit nem tanítanak már a gyerekeinknek, hanem szeretnénk ezt továbbadni tanítványainknak, és egy szélesebb kör elé tárni mindezt. A későbbiekben szeretnénk szociális, szeretetszolgálati tevékenységet is végezni, hiszen rengeteg feladat, probléma van előttünk. Ezeken szeretnénk segíteni, és hozzátenni a részünket a problémák legyőzéséhez. Ha mi együtt tudunk gondolkozni közös értékek mentén, akkor a közös célok érdekében a szolgálatunk hasznos lehet az egész város számára” – fogalmazott Kun Ildikó, intézményi lelkész, alapító tag.

Mottó

Több nagyon szép, magvas idézetet is választottak indulásukkor mottónak, de talán a következő egy mondat fejezi ki a legjobban, hogy mi is a fő cél ma Vásárhelyen, és ez az újonnan alakult polgári kör célja is. Egy bibliai idézetről (Lukács 6,45) van szó, amely így hangzik: „Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.”- mondta Nagy Gyöngyi történész.

Az első nyilvános program

A Tormay Cécile Polgári Kör első programjára január 30-án kerül sor, amikor dr. Grezsa István Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos tart előadást, Száz év, öt ország. Kárpátalja címmel. Az előadásra a Hotel Ginkgo Ilosfalvy Róbert termében kerül sor, amelyre a kör tagjai szeretettel várják az érdeklődőket.