Szegedre érkezik a „Betlehemi láng"

December 15-én, vasárnap, az este 6 órakor kezdődő szentmisére érkezik meg a „Betlehemi láng”, amelyet egy cserkészcsapat tagjai visznek a Székesegyházba.

Kondé Lajos pasztorális helynök, a Dóm plébánosa által celebrált szentmise keretében a „Betlehemi lángról” gyújtják meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját.

A Betlehemi láng története a 11. századig nyúlik vissza, amikor II. Orbán pápa felhívására az olaszországi Firenzéből fiatal lovagok csoportja csatlakozva a keresztes hadjárathoz Jeruzsálembe ment. Azzal a céllal, hogy a reményt jelképező békelángot elhozzák városuk lakosainak. Visszatérésüket a pápa már nem élte meg, a lovagok ugyanis három évvel később, 1099-ben épp karácsony előtt érkeztek csak vissza Firenzébe, az út viszontagságaitól megtörve. A békelángot a helyi katedrálisban helyezték el, az emberek innen vitték tovább saját otthonaikba. Ez volt a középkor első és utolsó békelángja, amelyet egyenesen Krisztus szülőhelyéről hoztak.

A Betlehemi láng újkori története a szomszédos Ausztriában kezdődött 1986-ban. Valójában nem a cserkészek indították útjára, akik azóta az egész világon terjesztik, hanem Linz város egyik televíziós karácsonyi műsorának alkotói. Akik ezzel próbálták felhívni az emberek figyelmét egy sérült gyerekek megsegítésére szervezett rendezvényre.     Karácsony előtt egy mozgássérült fiút küldtek repülőgéppel Betlehembe, aki a Jézus Születése-bazilika öröklángjából hozott gyertya fényével tért vissza Linzbe. Két évvel később az esemény Ausztria határain kívülre is eljutott, az osztrák televízió szerte a világon sugározta a Betlehemi láng meggyújtásáról szóló híradását. Ekkor a lángot egy kambodzsai menekült kisfiú hozta el, aki Ausztriában talált új otthonra.

Minden évben, ádvent kezdetén Betlehemben, a Születés Barlangjában ünnepélyesen meggyújtanak egy gyertyát, amelyet azután az osztrák televízió és légitársaság segítségével Bécsbe visznek, ahol az Osztrák Cserkészszövetség (PPÖ) által szervezett ökumenikus istentiszteleten veszik át a környező országok cserkészei, hogy elvigyék saját országaikba. Magyarországon minden évben Budapest egyik templomában fogadják ünnepélyesen, ökumenikus istentisztelettel a Betlehemi Lángot, fölváltva egy katolikus vagy protestáns templomban. A láng onnan juthat el a magyar cserkészek révén az ország minden részébe, minden jóakaratú emberhez. Idén a szegedi dómhoz 2019. december 15-én, 18 órakor érkezik.

A Betlehemi láng elsősorban arra emlékeztet, hogy Isten egykor emberré lett, és ma is közel van hozzánk, és szeret minket. Ugyanakkor a láng a béke hírnöke is (német neve Friedenslicht, ‘békeláng’), hiszen Betlehemben, Jézus születésekor az angyalok énekükben békességet kívántak minden embernek (Lk 2, 14). A láng tehát Isten szeretetének és békéjének üzenetét hordozza, és a cserkészek jó szolgálatot tehetnek azzal, hogy azt eljuttatják az egyházközségekbe, iskolákba, a körülöttük elő közösségekhez és a jóakaratú emberekhez.