A felzárkózás-politikai kérdéseinek megvitatásra helyezte a hangsúlyt a kormányhivatal

A Csongrád Megyei Felzárkózási Fórum 2019. november 13-án tartotta soros ülését, az EFOP-1.6.3-17-2017-00003 Csongrád Megyei Felzárkózási és Esélyegyenlőségi Program keretén belül, ahol a felzárkózás-politikai kérdések kerültek központba.

Az ülést dr. Polner Eörs, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg. Elmondta, hogy továbbra is fontos a felzárkózás-politikai együttműködések kialakítása és kiemelte a projekt előrehaladásának eddigi pozitív eredményeit. A megyei szintű együttműködések segíthetik a szolgáltatási hiányok felszámolását.

Márton Zoltán, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság képviseletében a Szolgáltatási Út Térkép elkészítéséhez szükséges adatforrásokról, módszerekről számolt be, valamint a megyében megvalósuló támogatott projektekről, mint pl. Magyar Falu program, Biztos Kezdet Ház, EFOP projekt.

A felzárkózás-politikai kérdéseinek megvitatásra helyezte a hangsúlyt a kormányhivatal 1

A katolikus egyházak karitatív tevékenységéről Kothencz János, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász főigazgatója, a református egyházak karitatív tevékenységéről pedig Juhász András esperes, a Csongrádi Református Egyházmegye részéről tartott előadást. Céljuk valós és életszerű segítséget nyújtani a mélyszegénységben élő romák számára, hogy bekapcsolódhassanak a társadalmi életbe: az oktatás, a munka és a kultúra világába.

Hajdú Géza romológus a cigányok esélyegyenlőségének megteremtéséről számolt be.

Az elkészült Szolgáltatási Út Térképet Szekeresné dr. Makra Ibolya szakmai szakértő mutatta be. A dokumentum részletezi a megyében feltárt szolgáltatási hiányokat. Ezen dokumentum tartalmi alapjául szolgál majd a 2020 utáni programozási időszak tervezésének.

A felzárkózás-politikai kérdéseinek megvitatásra helyezte a hangsúlyt a kormányhivatal 2

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A felzárkózás-politikai kérdéseinek megvitatásra helyezte a hangsúlyt a kormányhivatal 3