Tornyai-festménnyel gazdagodott az ótemplomi gyülekezet 2

1895-ben festett portrét a százötven éve született Tornyai János festőművész Miklovicz Bálint (1832-1896) hódmezővásárhelyi református elnöklelkészről. Az alkotást a több mint három évtizeden keresztül az ótemplom falai között szolgált lelkipásztor családja adományozta tavaly a Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközségnek. A restaurált festményt október 27-én, vasárnap 15 órai kezdettel mutatják be a Zrínyi u. 5. szám alatti gyülekezeti teremben.

Az újfehértói születésű Miklovicz Bálint 1864-től életének hatvanötödik évében bekövetkezett haláláig szolgált a hódmezővásárhelyi református egyház lelkipásztoraként. Vásárhelyre kerüléséről az alábbi híradással számolt be a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap: „Tegnap [1864. március 21-én] folyt le ref. egyházunkban a lelkészválasztás egyik megürült papi hivatalra. (…) A szavazás szép rendben lefolyván, d. u. ½ 2 órakor felbontattak a ládacskák s kitűnt, hogy t. Miklovicz Bálint úr 232 szavazattal [313 választásra jogosult közül] — tehát általános nagy többséggel holdmezővásárhelyi pappá lett választva.” Miklovicz 1878-tól a Békés-Bánáti Egyházmegye tanácsbíró tisztét is betöltötte, valamint tagja volt az 1881. évi országos zsinatnak. Vásárhelyi lelkipásztorságának 25. évfordulóján „az egész város közönsége szép ünnepélyt ült”   ahogy a korabeli tudósítás fogalmaz. Elhunytát „nagy kiterjedésű családja és H.-M.-Vásárhely nagy gyülekezete gyászolja” – írták az 1896 júniusában kelt gyászhírben.

A fiatal Tornyai által megörökített elnöklelkész helyreállított portréját művészet- és helytörténeti előadások kíséretében leplezik le vasárnap délután az ótemplomi gyülekezeti teremben. Nagy Imre művészettörténész, a vásárhelyi múzeum nyugalmazott igazgatója, a Tornyai-emlékév kurátora Tornyai János korai korszakáról tart referátumot, Presztóczki Zoltán, a Hódmezővásárhelyi Levéltár főlevéltárosa, akinek a közelmúltban jelent meg a vásárhelyi református lelkészeket feldolgozó kötete, Miklovicz Bálint életét és munkásságát mutatja be, míg Szabó Tamás, a szegedi Móra Ferenc Múzeum főrestaurátora a térdkép 2018-2019. évi helyreállítását ismerteti, képekkel illusztrálva. A nyitott gyülekezeti délutánon az egyházközség iskoláinak tanulói, Rárósi Luca és Csőköly Bence a Bethlen-gimnáziumból, Ambrus Adél a Szőnyiből szolgálnak, valamint bemutatkozik az ótemplom közelmúltban alakult női kórusa. Az emlékezést szeretetvendégség zárja.

Tornyai-festménnyel gazdagodott az ótemplomi gyülekezet 1

Forrás:
Elek András
Hódmezővásárhely Ótemplom Alapítvány