Soha nem tapasztalt akkora fejetlenséget egy hölgy, mint most a vásárhelyi városházán 3

Az ünnepi ülést október 23-án, szerdán 9 óra 30 perctől tartják a városháza dísztermében.

Napirendi pontok:

1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a 2019. évi helyhatósági választások eredményéről

2./ Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása

3./ Képviselők eskütétele, megbízóleveleik átadása

4./ Polgármester programjának ismertetése

5./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

6./ Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

7./ Alpolgármester megválasztása

8./ Alpolgármesteri eskütétel

9./ Polgármester illetményének határozatba foglalása

10./ Alpolgármester illetményének megállapítása

11./ Egyebek napirendi pontok