ELISMERÉSEK CSONGRÁD MEGYÉBEN

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapjának 63. évfordulója alkalmából ünnepség keretében, a Csongrád megyei rendőrök belügyminisztériumi, országos rendőrfőkapitányi és megyei rendőrfőkapitányi elismerésekben részesültek.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a bűnügyi szakterületen végzett tevékenysége és több mint három évtizedes rendőri szolgálata elismeréseként rendőrségi tanácsosi címet adományozott Orbán Tibor Károly címzetes rendőr főtörzszászlósnak, a Csongrádi Rendőrkapitányság nyomozójának.

Dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője példamutató szolgálatellátása elismeréseként rendőr alezredes rendfokozatba léptette elő Szécsényi Gábor rendőr őrnagyot, a Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség alosztályvezetőjét. Emellett jutalomban részesítette Dr. Bécsi Attila rendőr alezredest, a Szegedi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának vezetőjét.

ELISMERÉSEK CSONGRÁD MEGYÉBEN 1

Dakos József rendőr dandártábornok, Csongrád megye rendőr-főkapitánya az október 22-én tartott ünnepségen kiemelkedő szakmai színvonalú munkavégzéséért rendőr főtörzszászlós rendfokozatba léptette elő Zombori Adrián Gábor rendőr törzszászlóst, a CSMRFK Hivatal csoportparancsnokát; rendőr zászlós rendfokozatba léptette elő Tisza Zsolt címzetes rendőr zászlóst, a CSMRKF Bűnügyi Igazgatóság nyomozóját, Forrás Norbert rendőr főtörzsőrmestert a Szegedi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály körzeti megbízottját, Somodi Tamás rendőr főtörzsőrmestert a Makói Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály körzeti megbízottját, Szín Dániel rendőr főtörzsőrmestert a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály körzeti megbízottját, Sibán Szabolcs rendőr főtörzsőrmestert a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség Hatósági Osztály határrendészeti szakértőjét; rendőr törzszászlós rendfokozatba léptette elő Hadobás Sándor rendőr zászlóst, a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség Hatósági Alosztály határrendészeti szakértőjét, és rendőr főtörzszászlós rendfokozatba léptette elő Milinker Norbert Béla rendőr törzszászlóst a Csongrádi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály szolgálatirányító parancsnokát.

ELISMERÉSEK CSONGRÁD MEGYÉBEN 2

A rendőrség állományában végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként huszonketten vehettek át jutalmat, valamint a főkapitány tíz munkatársat köszöntött születésnapján.

Forrás és fotó: police.hu