Közgyűlés Vásárhelyen: pénz van, mégsincsenek fejlesztések a városban 6

Hódmezővásárhely közgyűlésének rendes ülése június 14-én, péntek reggel 8 órakor kezdődik.

Napirendek:

1./ A közgyűlés 2019. évi II. féléves munkatervének elfogadása. (Előadó: Polgármester)

2./ 2019. évi költségvetési rendelet módosítása (Előadó: Polgármester)

3./ Beszámoló a Közgazdasági Iroda tevékenységéről (Előadó: Irodavezető)

4./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról (Előadó: Polgármester)

5./ Egyebek

Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6 (Díszterem)