Folytatódik az Emlékpont Női sorsok a szocializmusban című sorozata

Június 13-án, csütörtökön 11 órakor IV. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A KORA ÚJKORTÓL A LEGÚJABB KORIG címmel rendeznek PhD hallgatóknak és doktorjelölteknek tudományos konferenciát.

A tanácskozás programja:

10:00-11:00 REGISZTRÁCIÓ

11 órától PLENÁRIS ÜLÉS

Helyszín: Emlékpont, konferenciaterem

Levezető elnök:

Dr. Miklós Péter PhD igazgató (Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ)

11:00-11:10 Köszöntő: Dr. Miklós Péter PhD igazgató (Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ)

Megnyitó: Dr. Döbör András PhD dékán (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar) és

Apjok Vivien elnök (Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztály)

11:10-11:30 Miski Péter (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK TDI)

A Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség között – Thököly István pályája és erdélyi kötődései

11:30-11:50 Nagy Gyöngyi (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK TDI, Emlékpont)

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége megalakulása 1918–1919 fordulóján

11:50-12:10 M. Pelesz Nelli (Eszterházy Károly Egyetem NTDI)

A Magyar Tanítójelöltek Lapja (1926–1938), mint pedagógiatörténeti forrás

12:10-12:30 Dr. Zeman Ferenc PhD (Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára)

Takács Ferenc iparügyi miniszteri tevékenysége és a szovjet jóvátétel

12:30-13:00 Ebédszünet

13:00-16:10 SZEKCIÓÜLÉSEK

1. SZEKCIÓ

Helyszín: Emlékpont, konferenciaterem

Szekcióelnök: Nagy Gyöngyi történész (Emlékpont)

13:00-13:20 Bognár György (Eszterházy Károly Egyetem TDI)

Erdélyi diplomatakarrierek Apafi Mihály idejében

 

13:20-13:40 Rózsa Sándor (Eszterházy Károly Egyetem TDI)

A Magyar Királyság területén végzett 18. századi vízrendezési munkálatok tanulmányozása egy térinformatikai adatbázis segítségével

13:40-14:00 Dudás Róbert Gyula (Apor Vilmos Katolikus Főiskola)

Magyar katolikus papok Amerikában – Az amerikai magyar katolikus pasztoráció kezdetei (1880–1920)

 

14:00-14:20 Sármási Zoltán (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK TDI)

A történelem folyama Schütz Antal értelmezésében

14:20-14:40 Kávészünet

14:40-15:00 Simon Erzsébet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK TDI)

A Franciaországban élő magyarság mindennapjai a két világháború között

15:00-15:20 Glässerné Nagyillés Anikó (Szegedi Tudományegyetem BTK TDI)

„Krisztus Király kassai diadalútja” Kassa Felajánlása Jézus Szí vének, 1941. június 22.

2. SZEKCIÓ

Helyszín: Emlékpont, galéria

Szekcióelnök: Dr. Zeman Ferenc PhD történész (MNL CSML)

13:00-13:20 Horváth Csaba (Szegedi Tudományegyetem BTK TDI)

Károlyi Mihály konszenzusteremtő stratégiája az 1918–1919-es válság időszakában

13:20-13:40 Hajabácsné Dobos Dóra (Károli Gáspár Református Egyetem BTK TDI)

A Political Warfare Executive és a magyar nyelvű angol rádiópropaganda a II. világháború alatt

13:40-14:00 Pap Eliza (Szegedi Tudományegyetem BTK TDI)

Hóhérkézen az újpesti nyilas festő. Eperjessy Wittich Zoltán leventeoktató népbírósági pere

14:00-14:20 Tóth Marcell (Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára)

Egy lakótelep születése: Szeged Tarjánváros létrejötte

14:20-14:40 Kávészünet

14:40-15:00 Kinda Gabriella (Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem IDI)

Krassó György kontra Kádár János (1956–1989)

15:00-15:20 Luka Dániel (Pécsi Tudományegyetem BTK IDI)

Földnyilvántartás Magyarországon 1945–1972

15:20-15:40 Riba András László (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK TDI)

A pártállami politikai döntéshozatal intézmény- és szervezettörténeti megközelítései, különös tekintettel a rendszerváltás időszakára

Doktoranduszok találkoznak Vásárhelyen