Megújul a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 150 millió forint Európai Uniós támogatásból fejleszti a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskolát, amelyet a Széchenyi 2020 program részeként, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” (EFOP-4.1.3-17-2017-00078) című felhívásán nyert el.

A beruházás eredményeként a tankerületi központ a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola mindkét feladat-ellátási helyét fejleszti a városban. Az iskola Klauzál és Nádor utcai épületei megjelenésben és műszaki tartalomban is megváltoznak az elnyert támogatásnak köszönhetően.

A tankerületi központ a pályázat segítségével, mindkét telephelyén megújítja a tetőhéjazatot, továbbá a rendelkezésre álló forrás függvényében tantermeket fest ki, padlóburkolatot újít fel és mintegy 36 új beltéri ajtót cserél ki. A kivitelezési munkálatok az intézményvezetéssel előre egyeztetett módon, előreláthatóan 2019. június elejétől 2019. októberéig tartanak. A felújítás időszaka alatt a gyermekek elhelyezésére és az oktatás zavartalan működésére kiemelt figyelmet fordít az intézmény és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ. A felújítást követően az intézményben a tanulók inkluzív nevelése, a diákok egyéni szükségleteinek biztosítása megfelelő környezetben valósulhat meg. Továbbá a pedagógusok napi feladataikat méltóbb körülmények között végezhetik.

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ az eddigiekhez hasonlóan, a jövőben is biztosítja a tanulók és az intézményben dolgozók minőségi munkavégzéséhez szükséges feltételeket.