Ballagás a Bethlenből 3

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium végzős évfolyamán 87 diák vett búcsút almamáterétől a szombaton 10 órakor kezdődött ballagáson.

A utolsó csengőszó után a diákok a jól ismert falak között ballagtak végig, majd a nemzeti színű és az iskola zászló után, az elnöklelkész és iskolalelkész felvezetésével, a megszokott rendben sétáltak át az Ótemplomba, ahol ünnepélyes keretek között búcsúztak a diákoktól.

Ballagás a Bethlenből 17

Igei szolgálat után, igazgatói köszöntés, majd a végzős és a 11.-es diákok nevében búcsúszavak hangoztak el, miközben a zászlók ünnepélyes átadása is megtörtént.

Ballagás a Bethlenből 14

Érettségiző diákok a gimnázium közegében olyan klasszikus üzeneteket hordozó falak között növekedtek, ahol az érkezőt is áldáskívánással köszöntötték. Ebben a szeretetben a szürkeség is felragyog, a borút a remény váltja fel és ünneppé lesz a hétköznap. Juhász Gyula szavaival: “Itt reménnyé épül annyi emlék és emlékké szépül a remény”.

Ballagás a Bethlenből 12

A végzős diákok felsőfokú képzésben való továbbtanulásra jelentkeztek, a hétfőn kezdődő érettségik kimenete erősíti meg a felvétel eredményét. Az “óra üvegharangja alatt” elvégzett közös munka megtérülő gyümölcsére hamarosan fény derül, majd az elröppenő évek igazolják annak sikerét. Bízván abban, hogy reális célokat fogalmaztak meg diákjaink és elképzeléseik teljesülhetnek.

Ballagás a Bethlenből 19

Kitartást, bölcsességet, lendületet és szeretet kísérje végig további életútjukat, ragyogja be arcukat a fény, legyenek boldogok és sikeresek, legyen áldott életük.

Ballagás a Bethlenből 24

Bethlen-ballagás

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...
Fotó: Gémes Sándor