Közgyűlés Vásárhelyen – 8 órától élő! 4

A település képviselő-testülete pénteken reggel 8 órától ül össze a városháza dísztermében.

Az áprilisi rendes ülés napirendje:

1, /Napirend: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Polgármester

2, /Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2018. évi tevékenységéről

Előadó:Jegyző

3, /Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2019, év I. negyedévi tevékenységről

Előadó:Jegyző

4, /Napirend: Beszámoló a polgármester átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

Előadó: Polgármester

5, /Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Polgármester

6, /Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi munkájáról

Előadó:Jegyző

7, /Napirend: Beszámoló Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda tevékenységéről

8, /Napirend: Beszámoló a Jogi Iroda tevékenységéről

Előadó: Irodavezető

9, /Napirend: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

feladatainak 2018. évi ellátásáról

Előadó: Polgármester

10, /Napirend: Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány 2018. évi beszámolója

Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport

11, /Napirend: Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 2018. évi beszámolója

Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport

12, /Napirend: Czirbusz Piroska Közalapítvány 2018. évi beszámolója

Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport

13, /Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány 2018, évi

tevékenységéről

Előadó: Jogi Iroda

14, /Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat

Központ 2018. évi munkájáról

Előadó: Bálint Gabriella főigazgató asszony

15, /Napirend: Egyebek

Fotó: Archív