Törés

A polgármester támogatói oly értékben átpolitizálták a deklaráltan politikamentes klubot, ami a többség számára vállalhatatlanná vált: a tagok fele kilépett a szervezetből.

Bármennyire is elkeserítő, de nagyon úgy tűnik, újabb helyi közösség esett áldozatul a Márki-Zay Péter által Hódmezővásárhelyen meghonosított megosztó gyűlöletpolitikának: atomjaira hullott a korábban több mint húsz taggal működő helyi rotary klub. A Promenad.hu forrásai szerint a tekintélyes, több mint húsz éve újraalakított Rotary Club Hódmezővásárhely is sajnálatos módon a városvezető által gerjesztett politikai cirkusz következtében roppant meg:

a politika, a politikai csatározások oly mértékben szivárogtak be az amúgy deklaráltan politikamentes jószolgálati közösség életébe, működésébe a polgármester támogatóin keresztül, hogy a tagok fele a kilépés mellett döntött.

A Rotary Club Hódmezővásárhelynek jelenleg a mindszenti Pataki László a soros elnöke, a szervezet honlapja szerint őt Mucsi Tamás és Sebők-Papp Imre követi majd a tisztségben. Az általunk megkérdezettek az aktív tagok közé sorolják Antalóczy Tibort, Mucsi Imrét, Mucsi Tamást, Sebők-Papp Imrét, Lévainé Petkó Editet, Szabó Ágnest és Kissné Urgyán Máriát, akik – hallottuk – nemcsak nyíltan szimpatizálnak Márki-Zayval, de egyre nyíltabban a polgármester politikájának népszerűsítésére kívánták használni a szervezetet.

Alapszabálya szerint a rotary jótékonysági támogatásokat nyújt, baráti összejöveteleket szervez és tart, de a politika ezt felülírta, olyan mértékben érvényesült az üléseken és a működésben, hogy az a többség számára elfogadhatatlanná lett. Előfordult, hogy ennek következtében a rotary elveivel ellentétes döntések születtek, és a tagfelvétel körül is felütötte a fejét a pártoskodás. Sőt, értesültünk több forrásból, olyan esetre is akadt példa, hogy a polgármester szimpatizánsai arra igyekeztek felhasználni a klubot, hogy információkat gyűjtsenek a városvezetés számára egy másik tag hozzátartozóiról. A kilépők számára ez a helyzet vált vállalhatatlanná és tarthatatlanná.

A rotary egy ideál, olyan, tiszteletreméltó emberek közössége, akik magán- és hivatali életükben gyakorolt magas etikai elveiket a társadalom mind szélesebb körében szeretnék érvényesíteni. A szigorúan önkéntes és politikamentes emberiességi szolgálatuk az igazságosságot, a jóakaratot és a békét kívánja elősegíteni a karitatív szolgálaton keresztül. Az etikai normákhoz ragaszkodva pedig egyik legfőbb alapelv az őszinteség – vázolták fel többen a Promenadnak. „Igaz-e?” – nem véletlenül ez a rotary első és legfontosabb kérdése. Ugyanakkor – hívta fel a figyelmünket több távozó – ennek amúgy szöges ellentéte a polgármester hazugságpolitikája (már hatalomra kerülése is hazugságokban fogant), ezért az, valamint annak kritikátlan kiszolgálása semmilyen tekintetben nem fér össze a közösség céljaival.

A rotary-menekültek között olyan kiválóságok akadnak, mint Tompai Attila vállalkozó, Ambrus Sándor fazekasmester, Zsótér Károly mindszenti polgármester, Erdősi Norbert, a mindszenti polgármesteri hivatal projektmenedzsere, Forrainé Kószó Györgyi iskolaigazgató, Páger Lajos és Berta Éva orvosházaspár, Rókus Ákos, a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetője, de úgy értesültünk, az így kialakult helyzetben nem látogatja már a klub alkalmait, üléseit Vígh Róbert, az ATEV vásárhelyi vezetője, Kovács Ernő, az OTP vásárhelyi fiókvezetője, valamint Mándoki Anna, a vásárhelyi rendőrkapitányság munkatársa sem.

Portálunk sokakat megkeresett közülük, de névvel egyedül Zsótér Károly vállalta, hogy elmondja a véleményét. Így tájékoztatott:

– Polgármesterként túl sok elfoglaltságom és kötelezettségem van ahhoz, hogy aktívan részt tudjak venni a klub életében. Emellett pedig úgy éreztem, az utóbbi időszakban sajnos egyre inkább és egyre erősebben éreztette hatását a rotary klubban a vásárhelyi politika befolyása. Olyannyira átpolitizálódott a szervezet tevékenysége és működése, hogy nem kívántam annak tagja maradni.

A többi megkérdezett is megerősítette, hogy azért vette a kalapját, mert a városban uralkodó széthúzás és gyűlölködés a klub berkein belül is felütötte fejét. Miközben a rotary célja éppen az összefogás, a szeretet és a jótékonyság lenne. Ugyanakkor – teljesen érthetően – féltik a klub jószolgálati céljait, közösségi küldetését, amiatt aggódnak, hogy a polgármesterhez és támogatóihoz kötődő gyűlöletpolitika nehogy feleméssze a nemes célokat, a rászoruló és arra érdemes, tehetséges helyi fiatalok felkarolását.

Valóban kár lenne érte. Jó lenne, ha ennek súlyát minden érintett átérezné.

Illusztráció: pixabay.com