Kiépült a kerékpárút Vásárhely és Maroslele között. Megújult a vásárhelyi Hősök tere 1

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 876 millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósította meg a TOP-6.4.1-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú „Kerékpárút építése Hódmezővásárhely közigazgatási területén a 4414. jelű út mellett a 0+185 – 14+405 km szelvények között és forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök terén és környezetében” című pályázatát, melynek keretében Hódmezővásárhely és Maroslele között kerékpárút épült ki, valamint a projektből megújításra került a Hősök tere és környezete. A projekt a Széchenyi 2020 keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt során kerékpárforgalmi létesítmények kialakítására került sor Hódmezővásárhelyen, a Síp utca és Hódmezővásárhely-Maroslele közigazgatási határ közötti szakaszon (a projekt egy összefüggő fejlesztés egyik eleme, mely során kerékpárforgalmi létesítmények kerültek kialakításra Makó, Maroslele és Hódmezővásárhely között). Emellett a projekt részeként Hódmezővásárhelyen a Hősök tere Városház utca és Dr. Imre József utca közé eső szakaszán kiépítésre került egy forgalomcsillapított autóút kerékpársávval és a környező területek rendezésével.

A fejlesztés megvalósításával az Önkormányzat célja az volt, hogy a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő fejlesztés valósuljon meg a településen és a települések között, továbbá a városi forgalom feltételeinek, szolgáltatási minőségének a javítása oly módon, hogy a gépjárműforgalom helyett a környezetbarát közösségi módok irányába tolódjon el. A projekt így hozzájárult többek között az élhető városi- és települési környezet kialakulásához; a légszennyezés és a zajterhelés csökkentéséhez; a közlekedési baleseti események számának és súlyosságának csökkentéséhez is.

A 2016. július 01-én indult program 2019. március 31-én zárul.