Ötezer éves kultúra emlékeit tárták fel és dokumentáltak Vásárhely határában

A Tornyai János Múzeumban mutatták be Horváth Tünde régész Az Alföld egy rézkori zuga. Baden-Kostolac-településrészlet a Hódmezővásárhely-Gorzsa-V. számú homokbánya lelőhelyen című kötetét – ismertette  lapunkkal Arany-Tóth Attila, közönségkapcsolati munkatárs.

Az ötezer évvel ezelőttről ránk maradt leletek szerint a terület hosszabb ideig, legalább száz évig lakott volt és fejlett fazekaskultúrával rendelkezett.

– Bár a Tornyai János Múzeum képzőművészeti kiállításait látogatják a legtöbben, a régészet is fontos szakterülete a közgyűjteménynek – fogalmazta meg a könyvbemutatóra érkezőket köszöntve Miklós Péter múzeumigazgató, hangsúlyozva, hogy mind a feltárások, mind a leletek feldolgozása lényeges feladata az intézménynek.

Ötezer éves kultúra emlékeit tárták fel és dokumentáltak Vásárhely határában 1

A gorzsai területen Tóth Katalin végzett feltárást, s a feldolgozáshoz a múzeum Horváth Tündét kérte fel, akinek profilja a késő rézkor. A település időszámítás előtt 3300 és 2900 között létesült, s bár régészeti szempontból hosszan, legalább száz évig lakták az itt élők, azt nem sikerült megállapítani, hogy állandóan, vagy csak időszakosan volt lakott a terület. Írásbeli emlékek híján azt sem tudjuk, milyen nép élt itt és milyen nyelvet beszéltek, de az antropológiai vizsgálatok szerint mediterrán népcsoportról volt szó.

Ötezer éves kultúra emlékeit tárták fel és dokumentáltak Vásárhely határában 2

Az „ős-gorzsaiak” egész napját kitöltötték a létfenntartáshoz szükséges munkák, állatokat tenyészttettek és földműveléssel is foglalkoztak, s jellemző volt a fazekasság is. A megmaradt cserépleletek szerint sok főzésre alkalmas edényt készítettek, s gyakran készítettek zsíros ételeket, Gorzsa egykori lakói láthatóan nem éheztek. S bár rendelkeztek élelmiszertartalékokkal, azonban az éghajlatnak kiszolgáltatottan éltek: ekkoriban sem kedvezőnek, sem teljesen kedvezőtlennek nevezhető, változékony klíma uralkodott a területen, ez hátrányos a növénytermesztés számára, s az egykori gorzsaiak is inkább szarvasmarhák és juhok tenyésztésével foglalkoztak.

Ötezer éves kultúra emlékeit tárták fel és dokumentáltak Vásárhely határában 3

Azt, hogy hányan éltek ezen a területen, a régészek nem tudják megválaszolni és nem találták házakat nyomát sem. Vagy nem is voltak, vagy olyan technológiával épültek, amelynek nem marad feltárható nyoma. Nem kizárt, hogy sátrakban laktak, de elképzelhető – mivel ekkoriban kezdték alkalmazni a kereket –, hogy a családok ekhós szekereken éltek.

Ötezer éves kultúra emlékeit tárták fel és dokumentáltak Vásárhely határában 4

Más kultúráknál információt jelenthetnek a temetők, azonban a Baden-kultúrában – mint a gorzsai is –, nem a sírba hantolva, vagy hamvasztva temetkeztek. Olyan rítust alkalmaztak, amely során a teljes emberi test megsemmisül. Elképzelések szerint az elhunytakat állatbőrbe csomagolta szent ligetekben fákra lógatták fel, s azok ott elenyésztek, vagy a szabad földre kihelyezett porhüvelyt az időjárás, vagy a ragadozók tették porrá. A kis százalékban gödrökben megtalált emberi maradványok viszont nem hétköznapi temetkezés alkalmával kerültek a földbe, hanem rituálisan feláldozott emberáldozatok maradványait tárták fel a régészek.

A gorzsai gazdag lelőhelynek számít – fogalmazta meg Horváth Tünde, rámutatva, hogy kutatásaik szerint itt három különböző kultúrát képviselő népcsoport is élt egy időben ezen a területen.

Ötezer éves kultúra emlékeit tárták fel és dokumentáltak Vásárhely határában 13

Ötezer éves kultúra emlékeit tárták fel és dokumentáltak Vásárhely határában 5

Ötezer éves kultúra emlékeit tárták fel és dokumentáltak Vásárhely határában 6

Ötezer éves kultúra emlékeit tárták fel és dokumentáltak Vásárhely határában 8

Ötezer éves kultúra emlékeit tárták fel és dokumentáltak Vásárhely határában 9

Ötezer éves kultúra emlékeit tárták fel és dokumentáltak Vásárhely határában 10

Ötezer éves kultúra emlékeit tárták fel és dokumentáltak Vásárhely határában 11

Ötezer éves kultúra emlékeit tárták fel és dokumentáltak Vásárhely határában 12

Ötezer éves kultúra emlékeit tárták fel és dokumentáltak Vásárhely határában 14