Bán Csaba lelkipásztor nyílt levélben válaszolt a polgármester édesapjának kérdéseire

A polgármester kijelentésével rossz színben tüntet fel intézményeket. Most helyreigazítást kérnek tőle.

Bán Csaba református lelkész, a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség képviselője egy nyilatkozatot juttatott el a Vásárhely24-hez, melyet az alábbiakban teszünk közzé:

Nyilatkozat

A Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség képviseletében, mint a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium és az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola fenntartójának képviselőjeként a kiegyensúlyozott tájékoztatás, és a helyreigazítás érdekében az alábbi nyilatkozatot adom közre:

A Hír TV 2019. január 27. napján 16 óra 25 perckor tudósított a televízióban és a Hír TV internetes hírportálon a 2019. január 24-ei Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város rendkívüli közgyűléséről ezen a linken //hirtv.hu/ahirtvhirei/marki-zav-peter-csoddel-riogat-2475838. ahol dr. Márki-Zay Péter polgármester úr szó szerint az alábbiakat mondta:

„A mártélyi önkormányzat, úgyszintén a kórház egy részét kifizette, illetve a Bethlen Gábor Gimnázium, sőt az Aranyosi-iskola is. Ezek a tartozások most 5 nap alatt bejöttek, előtte hónapokon keresztül nem jöttek be. Úgyhogy azt gondolom, hogy nyilvánosság ereje csodákra képes. Én nagyon örülök annak, hogy ezt sikerült ilyeténképpen megoldani, és nagyon remélem, hogy a jövőben hasonlóképpen el fogjuk tudni kerülni azt, hogy a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzati cégek közül ne tudjon fizetni a dolgozóinak, vagy ne tudja ellátni a közfeladatait” – tájékoztatott Hódmezővásárhely polgármestere.

Ezzel szemben a valóság az, hogy az egyházközség fenntartásában működő fent nevezett köznevelési intézményeink 2018. évben közel hatvan millió forint összegű gyermekétkeztetési szolgáltatást vettek igénybe a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt-től. A szolgáltató havi rendszerességgel kiállított számláit iskoláink a fizetési határidő lejárta előtt 1-4 nappal teljesítették. A valóságnak nem megfelelő az az állítás, hogy intézményeinknek lejárt tartozásai lettek volna, vagy több hónapos tartozásokat egyenlítettek volna ki. A valóságnak az sem felel meg, hogy a nyilvánosság kényszerítő erejének hatására fizették volna ki nem létező tartozásaikat. Intézményeinket a jogszabályoknak megfelelően, és a megkötött szerződésekben foglaltak alapján működtetjük.

Intézményeink fizetési hajlandósága az önkormányzat tulajdonában lévő szolgáltató partnereinknél a tulajdonos képviselője által leellenőrizhető, ami a fenti állításokkal ellentétes adatokat mutat.

Megnevezett partnerünkkel több éves jó kapcsolatunk van, ezért szóbeli kérésük alapján a legutolsó említett számlakiegyenlítés is határidő előtt történt.

Az ilyen jellegű megnyilvánulások intézményeinkre rossz fényt vetnek, azokat hamis színben tüntetik fel, azt a téves látszatot keltik, mintha nem tartanánk magunkat az külsős partnereinkkel megkötött szerződésekhez. Az eddigi kapcsolatainkat pedig elbizonytalanítja, és ellehetetleníti. Iskoláinkban magas színvonalú pedagógiai és gyógypedagógiai tevékenység zajlik, amihez a gyermekétkeztetés szorosan hozzátartozik. Az ilyen politikai jellegű megnyilvánulásoktól a fenntartó és intézményei elhatárolódnak.

A valóságtól eltérő, tényként közöltek állítójától, Polgármester Úrtól kérjük, a szokásos helyreigazítást megtenni szíveskedjék!

Hódmezővásárhely, 2019. január 30.

Bán Csaba Attila

református lelkész, a fenntartó képviselője

Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközösség

Bán Csaba: Márki-Zay Péter tegyen helyreigazítást!

Forrás: Vásárhely24