Harangozó Attilával a Szegedi Ítélőtábla adatvédelméről 1

Az Európa Tanács kezdeményezésére 2007-ben, az ET adatvédelmi konvenciója elfogadásának 25. évfordulóján rendezték meg először az Európai Bizottság támogatásával az adatvédelem nemzetközi napját. Ennek fő célja, hogy az emberek érdeklődjenek az adatvédelmi ismeretek iránt, megvitassák azokat.

Magyarországon 1992-ben alkottak törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. De vajon mit tehetnek a bíróságok azért, hogy saját területükön betartsák a szigorú előírásokat? Egyáltalán milyen szabályok vonatkoznak a bírósági adatvédelemre? – kérdeztük dr. Harangozó Attilát, a Szegedi Ítélőtábla büntető ügyszakos tanácselnökét, a téma szakavatott ismerőjét.

– Az adatvédelem jelentőségét a korábban meghozott jogszabályok mellett tovább erősítette az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, amely jelenleg is hatályos, és a bíróságok számára is kötelező erejű rendelkezéseket tartalmaz. Ennek megfelelően nemcsak az eljárásjogi törvények rendelkezéseit, hanem az említett, 2011-ben született törvény szabályait is alkalmazni kell – mondta el a tanácselnök.

–  A magyar szabályozás – összhangban az Európai Unió tavaly óta hatályos rendelkezésével – meg kívánja óvni az ügyfeleket attól, hogy a személyes adataik indokolatlan nyilvánosságra hozatala miatt sérelem érje őket. Ennek érdekében a papír alapú és az elektronikus iratkezelés során is valamennyi garanciális szabályt folytatják le bíróságaink, így a Szegedi Ítélőtábla is, az eljárásokat.

A legfontosabb szabály az, hogy az ügyfél adatait kizárólag az eljárás lefolytatása érdekében használhatja fel a bíróság. Ebből következően csak olyanok jogosultak ismerhetik meg az adatokat, akiknek konkrét eljárási érdekük fűződik hozzá és erre a törvény lehetőséget biztosít számukra. Más célból vagy okból ezeket az adatokat felhasználni nem lehet, azok védelméről minden bíróság köteles gondoskodni.

– Az ügyfelek az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást kérhetnek. Ilyenkor a bíróságnak teljes körű felvilágosítást kell adni valamennyi, az adatvédelmet érintő kérdésre – összegezte mondandóját dr. Harangozó Attila.

Bátyi Zoltán
sajtótitkár