Bán Csaba: a közös ének, imádság, igére való figyelés megcsendesíti az embert

Bán Csaba református lelkipásztorral a héten tartandó vásárhelyi imahétről beszélgettünk.

– Mi a legfontosabb célja a vásárhelyi imahétnek?

– A hivatalos kifejezés ökumenikus imahét. Az ökumené görög szó jelentése lakott föld. Ezt a nevet vette fel az a mozgalom, amely a nagy világegyházon belül a különböző felekezeten lévők között kereste az egységet, és saját környezetében pedig munkálkodott a társadalomban a békességen. A 19. század végén és a 20. század elején kezdődött el ez a mozgalom a különböző felekezetet missziói társaságai között. (A misszionáriusokat az a vád érte, hogy nem ugyanazt mondják és tanítják Istenről.) Ez a mozgalom a második világháború után különösen is felerősödött, és kialakult a hatvanas évekre az ökumenikus imahét, amely a Föld északi részén január harmadik vagy utolsó hete. Magyarországon a 60-70-es évektől kezdődött, de országos kiterjedése a 80-as évekre tehető. Hódmezővásárhelyen is körülbelül ettől az időszaktól kezdve gyűlnek össze rendszeresen a különböző felekezeten élők.

– Vasárnap vette kezdetét, és a hétvégén ér véget a rendezvénysorozat. A hét közepén járván mik a tapasztalatok, mennyire fogékony a programokra a lakosság?

– Az elnevezés ökumenikus imahét. De ez a hét egy nappal több, így az egyházon belül imanyolcadnak is nevezik. Vasárnaptól vasárnapig tart, hasonlóképpen Jézus földi életének utolsó hetéhez, amely virágvasárnappal kezdődik és a nagyhét vagy szenvedés hetét követően húsvét vasárnappal zárul be. Hódmezővásárhelyen az ökumenikus imahét gyakorlata megszokott: mind a nyolc napon együtt vagyunk, különböző felekezetek templomában vagy fűtött imahelységeiben. A házigazda gyülekezet lelkipásztora azon az estén nem szolgál. Mindig van egy lelkipásztor, aki az alkalmat vezeti, ő a liturgus. És mindig van egy szolgálattevő igehirdető. Az alkalom végén közös imádság van, tehát a jelenlévők hangos szóval is imádkozhatnak. Azt követően a házigazda gyülekezet szeretetvendégséggel szolgál, azaz tea és aprósütemény mellett még lehet beszélgetni. A résztvevők száma a korábbiakhoz képest csökkent, de stabil 80-120 fő között. A nyolcvan fő ilyen időjárás mellett jónak mondható.

– Mit szeretnének elérni az ökumenikus imahéttel?

– Az imahetet mindig más világrészen élő keresztyének állítják össze. Indonéz keresztyének az idei év szerkesztői, akik 286 milliós országban élnek 10 százalékos kisebbségben sok felekezeten és sok nyelven. A téma az igazság fogalma a Szentírásban. A cél, hogy vásárhelyi keresztyének közösen együtt legyünk, egymást jobban megismerjük. És közösen imádkozunk a keresztyén üldözöttekért szerte a világban, illetve a társadalom békességéért az országban és városunkban egyaránt.

– És mit üzenne Vásárhely lakóinak, miért látogassák a templomot ezen a héten?

– A közös ének, imádság, igére való figyelés, megcsendesíti az embert, és megengedi azt, hogy Istenre és embertársára jobban figyeljen.