Közgyűlés Vásárhelyen - 8 órától élő! 11

Hegedűs Zoltán közzétette a vásárhelyi Fidesz-frakció véleményét és javaslatait a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban.

A frakcióvezető ezt írta a Facebook-oldalán:

1./ Állami támogatások költségvetésbe történő beemelését támogatjuk, az egyes tételek tartalékba helyezése indokolt.

2./ Költségvetést érintő közgyűlési döntéseknek a költségvetési rendeletbe történő beemelését elfogadjuk. Azonban szeretnénk tájékoztatást kapni azokról a pályázatokról, amelyekre a korábban biztosított önerő most átcsoportosításra kerül felújítások, dologi kiadások vagy újabb pályázat önerejére.

3./ Pályázatok, támogatások:

– KEHOP hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével kapcsolatos módosítást támogatjuk.

– A Csúcsi fazekasház felújítási pályázatának benyújtását a 212/2018.(III.19)Kgy. határozattal támogatta a közgyűlés, és az önerő 501 ezer Ft értékben lett elfogadva. A mostani javaslat az önerő 349 ezer Ft-os forrás emelését tartalmazza, de hogy mi ez a plusz költség, sem korábban, sem jelenleg nincs semmiféle magyarázat. Ezért ezt nem tudjuk támogatni.

– Varga Tamás Általános iskola étkező felújítása. A költségvetés legutóbbi, szeptemberi módosításakor került a korábban tervezett teljes előirányzat – egyhangú döntéssel -átcsoportosításra az általános tartalékra azzal, hogy a beruházás a tárgyévben nem fog megvalósulni. Javasoljuk, hogy a 2019. évi kötségvetés elfogadásakor szülessen döntés a felújításról. Ezért nem támogatjuk sem az átcsoportosítást, sem a „Többéves kihatással járó döntések” közé vételt.

– Az Önerős járdaépítésre javasolt 8.890 ezer Ft előirányzat átcsoportosítás azzal a jogcímmel, hogy az az előző időszak kötelezettségvállalásának fedezetére szolgál, december közepén már elfogadhatatlan. Év közben több alkalommal módosítottuk a költségvetést. Ezen a jogcímen (járdaépítés) egyszer sem kért előirányzatot a város vezetése. Egyébként a FIDESZ által előterjesztett „Járható Vásárhely Program” jelentős mértékű járdaépítést is tartalmaz, ami pedig a mai napig nincs végrehajtva, holott arra a fedezet is rendelkezésre áll a költségvetésben. Ezt a módosítást nem tudjuk elfogadni.

A javaslatainkkal az előterjesztett módosításban meghatározott költségvetési főösszeg változatlanul 24.859.072 eFt.

A költségvetést a legutóbbi közgyűlésen a fideszesek levették a napirendről, a testület ezért december 17-én, hétfőn tárgyal a témában.

A FIDESZ frakció véleménye és javaslatai a költségvetési rendelet módosításához1./ Állami támogatások költségvetésbe…

Közzétette: Hegedűs Zoltán hivatalos oldala – 2018. december 12., szerda