Bán Csaba lelkipásztor nyílt levélben válaszolt a polgármester édesapjának kérdéseire

A Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség nevében Bán Csaba az alábbi közleményt adta ki a vásárhelyi Petőfi utca 6. szám alatti iskolaépülettel kapcsolatban.

Tájékoztatás a Hódmezővásárhely Petőfi u. 6. sz. alatti ingatlan oktatási nevelési célra történő hasznosításáról

2018.július 26-án a Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség Presbitériuma, mint a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola fenntartójának döntéshozója a 30/2018 (07.26.) sz. presbiteri határozatában Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától kérte a 6800 Hódmezővásárhely Petőfi utca 6. szám alatti ingatlant határozatlan időre, oktatási-nevelési feladatok ellátására.

2018.július 30-án Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 887/2018. (VII.30) határozatában 2018. augusztus 15-ei hatállyal a fent nevezett ingatlan oktatási célra történő hasznosításához többségi szavazással, polgármesteri, alpolgármesteri és két képviselői ellenszavazat mellett, hozzájárult.

2018.augusztus 13-ai érkeztetéssel dr. Márki-Zay Péter Polgármester Úr jelezte, hogy jogi akadályok merültek fel az átadással kapcsolatban, amely akadályok 2018. szeptember elejére elhárulnak.

2018. október 24-ei keltezéssel dr. Márki-Zay Péter Polgármester Úr, előre nem egyeztetett, általa aláírt megállapodást küldött a fenntartó képviselőjének a szóban forgó ingatlan egy részének átadásáról.

A Vásárhelyi Valóság 2018. novemberi 7. számában a lapkiadásért felelős dr. Márki-Zay Péter Polgármester Úr az átadás késlekedését Bán Csaba lelkipásztorra, a fenntartó képviselőjére hárította.

A fenntartó képviselője 2018. november 13-ára együttes ülést hívott egybe, mert álláspontja szerint a Polgármester Úr által egyoldalúan beterjesztett megállapodás nem fedi az ez ügyben hozott 887/2018. (VI1.30) határozat tartalmát.

2018.november 13-án a fenntartó együttes ülésén a 21 tagú Közös Fenntartói Igazgatótanács a 121/2018 (11.13.) sz. határozatában és a 13 tagú Presbitérium a 36/2018 (11.13.) sz. presbiteri határozatában egyhangúlag a határozat tartalmának megfelelő megállapodás tervezetet terjesztett be Polgármester Úr és a Képviselőtestület tagjai felé azzal a kéréssel, hogy a decemberi közgyűlés elé az addigra átnézett és kölcsönösen elfogadott megállapodást a képviselőtestület szó szerint fogadja el. Ez által lehetőség nyílik arra, hogy 2019. január 1-jétől a fenntartó birtokba vegye az ingatlant, és átadja a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola részére. Ez az eredeti közgyűlési határozatban megállapított időponthoz képest már félév csúszást jelent, ami az oktatási feladatellátást nehezíti.

A tájékoztatás kiadásáig a megállapodás szövegének javítására javaslat nem érkezett.

2018.november 16-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma értesítette a fenntartót, hogy az általa az iskola bővítésére beadott „Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP- 4.1.5-16-2017- 00099 azonosítószámú pályázata, bár szakmailag megfelelő volt, forráshiány miatt tartaléklistára került. Az iskola bővítésének lehetősége így korlátozódik.

A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskoláról 2018 második félévében a fenntartótól független vizsgálatokból kiderült, hogy az ország 3585 általános iskolájának rangsorában, amit az elmúlt 6 év országos kompetenciaeredményeinek összehasonlításával készítettek el, az előkelő 118. helyen végzett. Csongrád megye 4. sz. választókörzetében a 2. legjobban teljesítő általános iskola.

Ez a tájékoztatás a fenntartó, Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség nevében kerül kiadásra a város közvéleménye számára.

Bán Csaba, református lelkipásztor, a fenntartó képviselője