Dr. Hegedűs István lett újabb 6 évre  a Szegedi Ítélőtábla büntető kollégiumának vezetője

November végétől újabb hat évre kinevezte dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke dr. Hegedűs Istvánt a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának élére.

A kollégiumvezető alapvetően az elmúlt 6 év munkáját szeretné folytatni. A feladatok közül a szakmai kapcsolatok építését, a digitális bíróság megvalósítását és az időszerű bíráskodást tartja nagyon fontosnak.

Dr. Hegedűs István 1956-ban született Csengelén, jogi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen (ma: Szegedi Tudományegyetem) végezte, és 1981-ben summa cum laude minősítéssel diplomázott. Ezt követően bírósági fogalmazó, később bírósági titkár volt a Szegedi Járásbíróságon.

Jogi szakvizsgáját 1983-ban kitűnő minősítéssel tette le, majd 1984-től 1990-ig büntető ügyszakos bíróként ítélkezett a Szentesi Városi Bíróságon, később a Szegedi Városi Bíróságon. 1990–1998-ig a Csongrád Megyei Bíróság bírája, 1998-tól 2003-ig büntető ügyszakos tanácselnökként vett részt az ítélkezésben. 2003-tól, a Szegedi Ítélőtábla megalakulásától a táblabíróság tanácselnök bírójaként végezte munkáját 2012-ig, amikor első ízben nevezték ki a táblabíróság kollégiumvezetőjének.

Dr. Hegedűs István, akinek számos jogi témájú publikációja jelent meg. Bírói munkája mellett 1990-től a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékén (ma: Bűnügyi Tudományok Intézete) oktat, emellett a Magyar Igazságügyi Akadémián tart előadásokat.

Forrás: Bátyi Zoltán, sajtótitkár