Egyeztetésre hívja a szakembereket Hódmezővásárhelyen a Járási Hivatal

Gyermek- és áldozatvédelmi protokollt alkotnak Csongrád megyében!

Mélyen felháborította a közvéleményt az a durva bántalmazási eset, amely középiskolás diákok között történt tavasszal, a nyílt utcán, Szegeden. A közösségi médiában és a sajtón keresztül nyilvánosságra került agresszió ismételten ráirányította a figyelmet a gyermekvédelem és az áldozatvédelem feladataira és az erre hivatott intézményrendszer működésére.

A kormányhivatal éppen ezért közös gondolkodásra valamint egységes, a jelzőrendszeri tagok feladatait rögzítő, gyermek- és ifjúságvédelmi megyei eljárásrend létrehozására kérte fel idén márciusban a területen munkálkodókat. A közös előkészítő munka a végéhez közeledik.

A tervezett megállapodás alapját egyeztető konzultációk, illetve a helyi jelzőrendszerben munkálkodó szakemberekkel közös konferenciák teremtik meg, amelyen egyértelműsítik, hogy a jelzést milyen formában, melyik szervhez, hatósághoz kell eljuttatni, valamint az milyen hatósági intézkedést vonhat maga után.

Ezeken a programokon tudatosítják a jelzőrendszeri tagokban, hogy a betöltött szerepükből adódóan kiemelten előnyös pozícióban vannak az áldozattá válás megelőzését illetően, de feladatuk az is, hogy az áldozattá vált személyt kellő információval lássák el az érdekérvényesítéshez.

Jelenleg ott tartunk, hogy a végéhez közeledik az egyeztetések sora, és a gyakorlati javaslatok összegyűjtése.

Holnap délelőtt a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalban a város oktatási intézményeinek gyermekvédelmi szakembereit várják a gyámügyi és igazságügyi osztály munkatársai, hogy lehetőségük legyen szakmai tapasztalataikat egymással megosztani, illetve a hatóságok és az intézmények közötti együttműködéssel elősegítsék a Gyermek- és Áldozatvédelmi Együttműködési Megállapodás létrejöttét.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal kiemelt feladataként kezeli a gyermek- és áldozatvédelem ügyét, ezért a rendezvény résztvevőit dr. Juhász Tünde kormánymegbízott köszönti, a reggel 9 órakor kezdődő programon, amely a délelőtt folyamán az alábbi menetrend szerint folytatódik:

9:00 Köszöntő: dr. Juhász Tünde kormánymegbízott

Előadók:

1. dr. Csúcs Tünde – osztályvezető – Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály: A gyermekek veszélyeztetettsége, jelzőrendszer tagjai és feladatai

2. Simon János – jelzőrendszeri tanácsadó: Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ Tájékoztató a jelzőrendszer működéséről

3. Mucsiné Diószegi Edit – gyámügyi szakügyintéző – Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály: A védelembe vételi eljárás gyakorlatai kérdései

4. Dr. Varga Dóra – szabálysértési szakügyintéző – Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály: Igazolatlan óvodai, iskolai hiányzás és annak következményei

5. dr. Csúcs Tünde – osztályvezető – Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály: Áldozatsegítés

6. Konzultáció, záró gondolatok

Forrás: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata