Befejeződött az apátfalvi csapadék- és belvízelvezető hálózat kiépítése 1

A „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” megnevezésű felhívásra Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeres egymilliárdos pályázatot nyújtott be. Ebből Csúcs, Béketelep, Tabán és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése zajlott.

A beruházásban a Régi Kenyere-éri csatorna is megújult. A projekt a Széchenyi 2020 keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg 999,99 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével. A támogatási intenzitás 100%.

A projekt célja az volt, hogy Hódmezővásárhelyen a Régi Kenyere-éri csatorna hidraulikai kapacitását megnöveljék, illetve a Csúcs, Béketelep, Tabán, és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetését fejlesszék, valamint helyreállítsák. Ezért a beruházás során felújították a régi Kenyere-éri csatornát, ahol több mint 2 km hosszan mederelemeket helyeztek el, mederburkolást végeztek az átereszeknél 140 m2-en, továbbá a becsatlakozó nyílt árkokat is bekötötték, illetve kiburkolták. A beruházás egyik fő eleme egy átfogó csatorna-rekonstrukció és fejlesztés volt.

Hódmezővásárhely jelentős részén már működött kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer. A központi területen gravitációs rendszerű csapadékvíz-csatorna hálózat épült ki. Ez a belterületről többnyire nyílt árkos rendszerben vezeti le a vizet, de ahol nincs szennyvízcsatorna, ott jelentősen megemelkedhet a talajvízszint.

A belvíz megelőzése érdekében a Lévai utcai, jelenlegi főgyűjtő csatorna mellé egy új főgyűjtő épült, 1 méteres átmérővel. A beruházás segítségével a burkolt elemekkel kialakított nyílt szelvényű csatornák is megépültek a Lévai utcai főgyűjtőre, illetve a mellékgyűjtőkre csatlakozó utcákban. A beruházás eredményeképpen az érintett utcarészek csapadékvíz-elvezetése hosszú távon megoldódott, sőt kedvező hatással van Hódmezővásárhely teljes területére is.

A „Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, illetve a régi Kenyere-éri csatorna hidraulikai kapacitásának növelése Hódmezővásárhelyen” elnevezésű projekt, a TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001 azonosító számú pályázat keretében valósult meg. A beruházás 2017-ben több ütemben kezdődött meg és idén augusztus 31-ével zárult.