Hegedűs Zoltán

A Fidesz frakcióvezetője leveleit megírta. Közösségi oldalán úgy fogalmaz: képviselőtársaival együtt választ vár, miért nem kapta meg a VTV a megszavazott tőkepótlást, és miért nem hajtja végre a polgármester a közgyűlés határozatait, rendeleteit.

A Fidesz frakcióvezetője a napokban két levéllel küldte meg Márki-Zay Péter polgármestert.

Hegedűs Zoltán az egyik levélben arról kér mielőbbi tájékoztatást, hogy halad a városvezető a 2018. március óta megtartott közgyűlési üléseken hozott határozatokban és rendeletekben rá rótt feladatok végrehajtásával. Emlékezteti: az Alaptörvény szerint a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja, ugyanakkor az Önkormányzati törvény lehetőséget biztosít a polgármesternek arra, hogy a két ülés között bizonyos halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – a törvény 42. paragrafusában meghatározott ügyek kivételével – döntést hozzon. Erre hivatkozva külön kéri Márki-Zayt, adjon számot róla, hozott-e az ülések között – esetleg jogszerűtlenül – a 42. paragrafusban foglalt ügyek esetében döntéseket, különös tekintettel a költségvetési rendeletben foglaltakra.

A másik levélben felvilágosítja a polgármestert, a Polgári Törvénykönyv szerint amennyiben a közgyűlés döntést hoz az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok törzstőkéjének vonatkozásában, akkor azt a döntést három hónapon belül kötelező végrehajtani. Márpedig a közgyűlés 2018. februárban megalkotta a város költségvetését és az annak végrehajtásáról szóló rendeletet. A költségvetési rendelet – így Hegedűs – tartalmazza azon, törzstőkepótlásokra vonatkozó előirányzatot, melyet a közgyűlés még tavaly decemberben fogadott el az önkormányzati cégeket illetően. A költségvetés végrehajtásáért pedig a polgármester a felelős. Hegedűs felszólítja Márki-Zayt, haladéktalanul hajtsa végre a törzstőkepótlást a Vásárhelyi Televíziót üzemeltető Szerdahelyi József Közhasznú Kft. vonatkozásában, és azonnali beszámolót is kér a végrehajtásról.

A Promenad.hu korábban megírta: végveszélybe került a Vásárhelyi Televízió működése, miután Márki-Zay Péter polgármester visszatartja a cégnek járó támogatást. Rókus Ákos ügyvezető szerint március óta nagyjából 53 millió forintnyi működési támogatást nem kaptak meg, ráadásul Márki-Zay 56 millió forint értékben nem végezte el a 2017-es évi eredményből származó törzstőke visszapótlását sem – mindezt jogszerűtlenül, a közgyűlési döntésekre fittyet hányva.

Hegedűs levele

Hegedűs levele

A levelek forrása: Hegedűs Zoltán hivatalos Facebook-oldala