Középpontban az embör

A korábbi évszázadok férfiközpontú társadalmát tükrözte a vásárhelyi nyelvhasználatban az embörszó, amelyet a férfi, illetve a férj szavak szinonimájaként használtak eleink. A Tornyai János Múzeum augusztus elején nyíló kiállításában tárgyakon, sorsokon és történeteken keresztül elevenedik meg a 19–20. század férfivilága.

A férfiak a családban, közösségben betöltött vezető szerepüket évezredeken át stabilan őrizték, habár a kulturális és társadalmi változások hatására a huszadik századra sok tekintetben átrendeződtek a nemi szerepek. A magyar paraszti és polgári kultúra patriarchális jellege ellenére jelentős különbségek mutatkoztak a 19–20. században a hódmezővásárhelyi férfilakosság életmódjában és lehetőségeiben. Alapvetően jogi, kulturális és anyagi tényezők befolyásolták, hogy ki milyen mértékben szólhatott bele a közügyekbe, milyen életkörülményeket teremthetett házastársa és gyermekei számára, hol foglalt helyet a nagycsaládi hierarchiában – olvasható Terendi Viktória, a kiállítás kurátorának bevezetőjében.

A mélyen gyökerező hagyományok már az élet korai szakaszában hatottak, hiszen a család számára az „igazi” örömöt egy fiúgyermek születése jelentette. Ahogy az „embörgyerökök” cseperedtek, a játékokon és a rájuk bízott feladatokon keresztül készültek fel a felnőttkor erőt, bátorságot, felelősséget és megfontoltságot igénylő kihívásaira. Az iskoláztatás sokáig – főként a magasabb szintű oktatás – csak a fiúk számára jelentett lehetőséget a társadalmi felemelkedésre. Az ifjak többnyire apjuk foglalkozását követve örökítették tovább a családi szakmákat, vitték tovább a gazdaságokat. A felnőttkor elérésének első és egyben egyik „legveszélyesebb” lépcsőfoka a katonaidő volt, hiszen évszázadokon át több évet, évtizedet szolgáltak a fiúk a hadseregben és estek el ezerszámra a huszadik század világégései során. A hamar tovaröppenő ifjúság évei a házassággal zárultak, amikortól kezdve családfőként a család gondviselésének terhe is nyomta vállukat. De a régi időkben sem hiányoztak a férfiak életéből az apaság örömei, a gondtalan szórakozás pillanatai, vagy akár a kalandvágyó percek, melyet a tisztes öregkor a család és a közösség általi megbecsülése zárt le – írja a vásárhelyi múzeum néprajzkutató-muzeológusa.

Középpontban az embör 1

A Tornyai János Múzeum augusztus 3-án, pénteken 18 órai kezdettel nyíló, Férfiak a múltból című néprajzi tárlata a férfiélet legkülönbözőbb tárgyait mutatja be a gyerekkor játékaitól kezdve, a viseleti darabokon és munkaeszközökön át egészen a szimbolikus jelentőséggel bíró attribútumokig. Az interaktív elmélyülésre is lehetőséget adó kiállítás szeptember végéig várja az érdeklődőket a közgyűjtemény földszinti termeiben.