A hét embere: Kiss-Rigó László a húsvét üzenetéről

Európában olyan hatások érik a hívő közösséget, amelyek arra buzdítják a keresztényeket, identitásukat és gyökereiket megtagadva egy uniformizált társadalomban éljenek  nyilatkozta lapunknak A hét embere rovatunk mostani főszereplője, Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, akivel a húsvét lényegéről, a vallás és közösséghez való tartozás fontosságáról beszélgettünk.

– Nem a megsemmisülés a vége a földi létünknek, hanem a megdicsőült örök élet

  mondta az egyház vezető, mikor a húsvét üzenetéről kérdeztük. Kifejtette, a húsvét lényege az a történelmi visszaemlékezés, amellyel a keresztény közösség „visszanyúl” az időben egészen a názáreti Jézusig, aki földi életét vértanúként fejezte be, de a föltámadásában a halált is legyőzte. Kereszthalála és az afölötti győzelme, azóta is a kereszténység legnagyobb ünnepe, olyannyira, hogy a vasárnap azért vált ünnepnappá, mert ekkor emlékeztek meg minden héten Krisztus feltámadásáról.

A nagyböjt a test és a lélek megújulása

– A húsvétra való felkészülés 40 napig tart, ez a nagyböjti időszak, ami hamvazó szerdával kezdődött és húsvét napján ér véget. A 4. század elejéig csak felnőttek jelentkezhettek a közösségbe, őket felvették a jelöltek közé, ezt követte egy 7 évig tartó testben és lélekben való felkészülés, amely után évente egyszer, húsvétkor keresztelkedhettek meg a közösségbe érkezők – mesélte az atya, hogy mely hagyományból alakult ki a nagyböjt, amely a nagyhéttel együtt nyeri el értelmét, hisz ebben az egy hétben sűrűsödtek össze Jézus életének eseményei.

Könnyedén a “filantrópok” áldozatává válhatunk

– Európában olyan hatások érik a hívő közösséget, amelyek arra buzdítják a keresztényeket, identitásukat és gyökereiket megtagadva egy uniformizált társadalomban éljenek

– hangsúlyozta Kiss-Rigó László, arra a kérdésünkre válaszolva, hogyan látja a kereszténység helyzetét pillanatnyilag. Meglátása szerint az “önjelölt filantrópok”  hatására, őket követve az európai magyar emberek is egy értéksemleges társadalom felé haladhatnak, szem elől tévesztve az örök értékeket.

A keresztények április 8-án is szem előtt tartják értékeiket

A püspök szerint a politikai választásokon sem függetlenítheti magát környezetétől a hívő ember.

– Az értelmes keresztény embereknek a demokrácia adta lehetőségükkel élve kötelességük tanúságot tenni arról, milyen értékeket vallanak, mivel egy választás meghatározza az ország jövőjét

– fejtette ki gondolatait a közelgő választással kapcsolatban. Mint mondja, hisz abban, hogy a tudatos keresztények kiállnak az egyetemes örök értékek mellett, úgy mint a haza szeretete, a család fontossága, a házasság szentsége, a munka becsülete, az emberi élet méltósága, a természet szeretete és a szolidaritás.

 

Fotó: Gémes Sándor