A hónap végéig várják a SZEVIÉP-ügy károsultjait a megyei kormányablakok

Tegnap jelent meg az kormányrendelet, amely alapján az állam kártalanítja a SZEVIÉP Zrt. alvállalkozóit.

A kártalanítás azokat a mikro-, kis- vagy középvállalkozásokat illeti meg, akiknek szerződésből eredő követelésük van a társasággal szemben, azokat a felszámoló nyilvántartásba vette, vagy pedig polgári eljárás indult illetve büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igény áll fenn. Az  állami kárrendezés iránti igényt a  károsult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál, illetve bármely kormányablaknál jelenthetik be  március 31-ig, amely határidő jogvesztő.
Csatolni kell a követelést alátámasztó dokumentumokat az igénybejelentéshez. Ezzel egyidejűleg a károsultnak teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozatot tennie a jogosultságot megalapozó tényekről. Az állami adóhatóság a kárrendezés igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a magyar állam részére kell visszafizetni.
Az igénybejelentést a károsult székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal bírálja el. Ez azt jelenti, hogy az igénybejelentés benyújtásától számított nyolc napon belül a kormányhivatal az állami kárrendezésről támogatási okiratot bocsát ki, amelyet kifizetés céljából megküld a kincstárnak.
Az igény érvényesítésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján találhatják meg.